Факультет обліку і аудиту

Підписатись на цю категорію по RSS

Привітаймо зі святом Миколая воїнів у зоні АТО

Привітаймо зі святом Миколая воїнів у зоні АТО

З ініціативи учасників Студентського військово-патріотичного клубу ТНЕУ відбудеться акція збору м'ясних, рибних консервів та солодощів для військовослужбовців, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Просимо усіх небайдужих викладачів, працівників та студентів університету організувати збір у деканатах факультетів, інститутів, який триватиме до п’ятниці (11 грудня). За додатковою інформацією можна звертатися до керівника Студентського військово-патріотичного клубу ТНЕУ Андрія Васильовича Грицьківа (тел. 098 376 69 77; 063 838 18 11).

Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

Відкриття навчальної комп'ютерної лабораторії факультету обліку і аудиту

dsc_0182gfs.jpg

У рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» відбулося урочисте відкриття навчальної комп’ютерної лабораторії факультету обліку і аудиту (ауд. 2209 корпусу №2).

Читати повністю...

Про кафедру економічної експертизи та аудиту бізнесу

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.

До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.

kafedra_zahalna.jpg

Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.

Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.

Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.

Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.

Читати повністю...

Про кафедру обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності Тернопільського національного економічного університету засновано у 1969 році, тобто є однією із перших кафедр університету. На той час вона мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент Геннадій Якович Лебединський.

ovs.jpg

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к.е.н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював Іван Олексійович Белебеха, нині д.е.н., професор Харківського технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедри бухгалтерського обліку у промисловості обрали к.е.н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к.е.н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років (у вересні 1984 року) – к.е.н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д.е.н., професор ТНЕУ.

Читати повністю...

Про кафедру обліку і контролю у сфері публічного управління

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор – Лучко Михайло Романович
(телефон: (0352) 47-50-50*12-304)

Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював д.е.н., професор Лучко М.Р., з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Хорунжак Н.М., з червня 2006 року по червень 2009 року – д.е.н., професор Хомин П.Я., з червня 2009 року по квітень 2012 року – д.е.н., професор Фаріон І.Д., з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Адамик О.В., з вересня 2013 року – д.е.н., професор Лучко М.Р.

Підготовка фахівців за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітній ступінь БАКАЛАВР
освітня програма
«Облік і контроль в державному секторі економіки»

освітній ступінь МАГІСТР
освітні програми:
«Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки»
Освітньо-наукова магістерська програма «Міжнародний облік» (із викладанням дисциплін англійською мовою)

Навчання здійснюється на денній та заочній формах.

Випускники отримують дипломи державного та європейського зразка, які визнаються у всіх країнах світу.

Освітньо-наукова магістерська програма «Міжнародний облік» (із викладанням дисциплін англійською мовою)

Враховуючи сучасні закономірності розвитку обліку, потребу у фахівцях міжнародного рівня, вимоги європейського та світового ринку освітніх послуг на кафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг відкрито нову англомовну магістерську програму «Міжнародний облік». Керівником магістерської програми є д.е.н., професор, сертифікований аудитор Лучко Михайло Романович.

Метою магістерської програми «Міжнародний облік» є підготовка фахівців з базовими й професійними компетентностями в сфері бухгалтерського обліку, звітності, аудиту, контролю та аналізу, а також з глибокими знаннями міжнародних норм, правил і стандартів.

Програма призначена для навчання як українських, так і іноземних студентів з викладанням дисциплін англійською мовою та застосуванням міжнародного досвіду, індивідуальної контактної форми навчання.

Випускники програми отримають фахові знання, які відповідають вимогам та стандартам міжнародних компаній, вмітимуть формувати консолідовану фінансову звітність, знатимуть особливості міжнародного обліку, аналізу та контролю.

Сфера діяльності майбутніх фахівців – це забезпечення обліку, контролю та аналізу в міжнародних компаніях, спільних підприємствах, представництвах, філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном, обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій, спільних проектів із зарубіжними партнерами.

Освітня програма «Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки»

Освітня програма «Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки» (освітні ступені БАКАЛАВР та МАГІСТР) спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки. Випускники програми успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, контролера, фінансиста, фахівця з оподаткування, економіста:

- на підприємствах та установах державного сектору економіки;

- Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби України, Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах, органах державної влади та місцевого самоврядування, маючи статус державного службовця;

- закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах та організаціях усіх форм власності тощо.

Професорсько-викладацький колектив кафедри

1. Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук.

2. Хорунжак Надія Михайлівна – доцент, доктор економічних наук.

3. Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, доктор економічних наук.

4. Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.

5. Бурденюк Тарас Григорович – доцент, кандидат економічних наук.

6. Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.

7. Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.

8. Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.

9. Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.

10. Лукановська Ірина Романівна – ст. викладач, кандидат економічних наук.

Читати повністю...

Про факультет обліку і аудиту

Герб ФОА

Історія Факультету обліку і аудиту розпочинається з 1971 року зі створення обліково-економічного факультету у Тернопільському фінансово-економічному інституті, який був створений на базі філії Київського інституту народного господарства.

Сьогодні факультет готує фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за такими ступенями освіти: «бакалавр», «магістр».

Освітні програми за ступенем «БАКАЛАВР»:

"Облік і оподаткування діяльності суб'єктів господарювання";

«Облік і контроль в державному секторі економіки»;

«Аудит і аналіз бізнесу».

Освітні програми за ступенем «МАГІСТР»:

«Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва»;

"Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки";

"Економічна експертиза та аудит бізнесу";

Освітньо-наукова магістерська програма «Міжнародний облік» (з викладанням дисциплін англійською мовою).

navchannja.jpg

Програми стажування для студентів та випускників здійснюється у компаніях:

 • KPMG - міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги з обліку і контролю;
 • Ernst and Young Global Limited - одна з найбільших міжнародних компаній з консультування у сфері обліку, контролю, оподаткування;
 • Deloitte - консультаційна організація, яка займається податково-юридичними послугами, корпоративними фінансами, консалтингом, звітами, індустріальними оглядами;
 • Програма міжнародного співробітництва Erasmus+, організована Європейським Союзом на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти;
 • Програми стажування і міжнародного обміну студентами Work and Travel, APOLLO e.V., BIBBER INTERNATIONAL, Center for International mobility, IRWE, Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Asociacion de Empresarios del Turismo y Comercio;
 • Cybersecurity of businnes (Маямі, США) - неприбуткова організація, що фінансує науково-дослідні розробки з метою забезпечення ІТ-проектів у сфері ведення обліку та складання звітності;
 • Програма стажування протягом 1-3 місяців на провідних підприємствах Німеччини (Adam Opel GmbH, Volkswagen AG)
 • Символіка факультету

  За час функціонування факультету здійснено підготовку понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців, багато з яких займають чи займали у минулому керівні посади, є провідними спеціалістами, зокрема: Р.М. Магута – голова Рахункової палати України (випускник 1983 р.); О.В. Андрєєв – начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку Державного комітету України по водному господарству (випускник 1974 р.); П.І. Гайдуцький – керівник служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України (випускник 1972 р.); М.В. Гаман – перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України (випускник 1975 р.); В.О. Голик – начальник Тернопільського обласного управління земельних ресурсів (випускник 1974 р.); Р.Й. Заставний – міський голова м. Тернополя (випускник 1993 р.); Я.М. Карпик – голова правління ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» (випускник 1972 р.); В.М. Коваль – начальник управління економіки Ялтинської міської ради АР Крим (випускник 1981 р.); В.С. Курко – заступник голови Державного комітету України з державного матеріального резерву (випускник 1971 р.); В.В. Мостовий – голова правління будівельної фірми «Артекс» АР Крим (випускник 1974 р.); А.Я. Оленчик – член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (випускник 1991 р.); М.Я. Романів – заступник Голови ДПА України (випускник 1978 р.); М.Р. Свінцицька – начальник відділу, головний бухгалтер Волинської облдержадміністрації (випускник 1983 р.); М.В. Смачило – голова ДПА у Івано-Франківській області (випускник 1976 р.); Л.В. Фрицька – головний бухгалтер НАК «Енергетична компанія України» (випускник 1973 р.).

  У складі факультету функціонують 3 кафедри:
  • обліку у виробничій сфері;
  • обліку у державному секторі економіки та сфері послуг;
  • аудиту, ревізії та аналізу.

  prapor.jpg

  Кафедри готують кваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, контролінгу для різних сфер діяльності та галузей економіки, у тому числі для промислових, будівельних, транспортних підприємств, сфери послуг і торгівлі, об’єктів готельного бізнесу і туризму, бюджетних та фінансових установ, ревізійно-контролюючих органів.

  Факультет обліку і аудиту здійснює підготовку фахівців з професійними знаннями національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати управлінський, фінансовий, стратегічний, соціально-економічний облік, облік податкових розрахунків, з навиками роботи – керівника відділу, головного бухгалтера, начальника управління обліку та звітності, керівника підприємства, викладача навчального закладу.

  Серед професорсько-викладацького колективу факультету 8 докторів наук і професорів та 52 кандидати наук і доценти.

  Провідними вченими д.е.н., професором З.-М.В. Задорожним, д.е.н., професором Лучком М.Р., к.е.н., професором Г.П. Журавлем, д.е.н., професором Я.Д. Крупкою, д.е.н., професором М.С. Пушкарем, д.е.н., професором В.А.Дерієм сформована власна наукова школа за різними напрямками підготовки фахівців.

  У різні роки на кафедрах факультету працювали такі відомі вчені в галузі обліку, аналізу та аудиту, як: д.е.н., професор І.О. Белебеха, д.е.н., професор Б.С. Кругляк, д.е.н., професор Ю.Я. Литвин, д.е.н., професор Б.М. Литвин, д.е.н., професор В.С. Рудницький, д.е.н., професор І.Д. Фаріон, д.е.н., професор П.Я. Хомин, д.е.н., професор С.І. Шкарабан, д.е.н., професор З.В. Гуцайлюк, професор Я.В. Мех.

  Економіст за спеціальністю «Облік і оподаткування» може виконувати обліково-аналітичну та аудиторську роботу на підприємствах й організаціях різної організаційно-правової форми і форми власності. Сучасний бухгалтер-аналітик – це компетентний фахівець не лише з питань обліку, а й економічного аналізу, аудиту, ревізії та контролю, фінансів підприємства. Враховуючи сучасні вимоги до професії бухгалтера, факультет готує спеціалістів широкого профілю із знаннями міжнародних стандартів обліку та аудиту й іноземних мов. Випускники факультету працюють керівниками промислових підприємств і організацій, головними бухгалтерами, начальниками централізованих бухгалтерій, головними державними податковими інспекторами, контролерами, ревізорами, бухгалтерами-експертами, аудиторами, викладачами вищих навчальних закладів і технікумів. На факультеті створено власний інформаційно-аналітичний центр, комп’ютерні лабораторії, функціонують філії кафедр на підприємствах, організаціях, аудиторських та консалтингових фірмах.

  Навчальна та наукова робота.

  З метою забезпечення високого рівня організації навчального процесу при факультеті та кафедрах функціонують: методичні кабінети, спеціалізовані лабораторії та навчальні аудиторії. Викладачі та студенти факультету мають можливість користуватися електронною бібліотекою та читальними залами університету.

  Навчання студентів факультету відбувається в корпусах університету в укомплектованих аудиторіях для лекційних і практичних занять.

  З метою вдосконалення організації навчального процесу, підвищення якісного рівня підготовки фахівців з обліку і аудиту шляхом оволодіння ними сучасними прикладними бухгалтерсько-аналітичними програмами, а також сприяння у виконанні студентських наукових, курсових, дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій створено дві навчальні лабораторії комп'ютерних технологій, що обладнані комп’ютерною технікою, об'єднаною у локальну мережу і підключеною до комп'ютерної мережі університету.

  Поряд з вивченням студентами основ роботи з програмами автоматизації фінансового і управлінського обліку за допомогою сучасних спеціальних бухгалтерських програм (1C: Бухгалтерія, Парус-Підприємство та ін.), студенти та викладачі можуть скористатися постійно поновлюваною інформаційно-довідковою системою, що поєднує у собі: законодавчу та нормативну базу регулювання бухгалтерського обліку та аудиту, первинну облікову документацію, регістри журнальної форми обліку, електронний варіант газети «Все про бухгалтерський облік», підручники та посібники викладачів факультету обліку і аудиту, електронні навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни.

  Студенти факультету обліку і аудиту постійно залучаються до науково-дослідної роботи, активно працює Студентське наукове товариство. Студентка п’ятого курсу Коваль Ольга очолює студентське наукове товариство ТНЕУ. На кожній з випускових кафедр функціонують студентські наукові гуртки та проблемні групи, а при кафедрі обліку у виробничій сфері створено Студентський науковий центр (СНУ), членами якого є студенти 3-5 курсів усіх спеціалізацій. За результатами роботи СНЦ у 2017 н.р. видано два номера газети «Вісник СНЦ», присвячених проблемам теорії та практики обліку на вітчизняних підприємствах.

  Спільно зі студентами на факультеті обліку і аудиту проводяться науково-практичні семінари і круглі столи, у яких беруть участь не лише члени професорсько-викладацького колективу, а й бухгалтери-практики, аудитори, керівники підприємств, установ та організацій, з якими факультет активно співпрацює.

  Протягом навчального року серед студентів проводяться наукові конференції, дні науки, олімпіади, конкурси студентських наукових робіт. Кращі студенти, які займають призові місця, отримують відзнаки, грамоти, винагороди і рекомендуються до участі у наступних етапах, що проводяться в інших навчальних закладах України.

  Протягом 2011-2016 років Тернопільський національний економічний університет є базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно у проведенні Олімпіади беруть участь представники вищих навчальних закладів всієї країни. Зокрема, у 2013 році в Олімпіаді взяли участь 121 учасник із 64 провідних вищих навчальних закладів України. Студенти ФОА неодноразово ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», зокрема: А. Дубівка – друге місце у 2003 році, М. Куземко – друге місце у 2004 році, О. Потапчук – друге місце у 2005 році, О. Гой – перше місце, О.Чекрій – третє місце у 2011 році; Судин Ю. – друге місце, Линка Н. – третє місце у 2012 році; Боліновська Л. – перше місце, Судин Ю. – третє місце у 2013 році; Ковальчук В. – перше місце, Бортник О. – третє місце у 2014 році. У 2015-2016 н. р. переможцем II етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» стала студентка 5 курсу Кізюк Надія, 3 місце зайняв студент 5 курсу Мусял Ярослав.

  Щорічно студенти ФОА стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Зокрема, у 2011-2012 навчальному році Кухар Ольга отримала диплом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Юзва Олеся - диплом другого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Крупка Я.Д.). У 2012-2013 навчальному році Судин Юлія нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом другого ступеня (науковий керівник к.е.н., доцент Адамик О.В.). У 2013-2014 навчальному році Коваль Ольга нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом третього ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Лучко М.Р.). За підсумками щорічного обласного конкурсу «Студент року» у номінації «Прометей науки» у 2013 році нагороджено Коваль Ольгу студентку 5 курсу факультету обліку і аудиту.

  Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Хмарні технології в обліку: значення, перспективи, методика» у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (березень 2016 р., Київський національний торгово-економічний університет (м. Київ) отримала студентка кафедри обліку у виробничій сфері факультету обліку і аудиту ТНЕУ – Кізюк Надія Юріївна (група ОІСм-11).

  На факультеті обліку і аудиту відповідно до Закону України «Про вищу освіту» активно функціонує студентське самоврядування, що здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету. Студент третього курсу факультету обліку і аудиту, Бич Павло, президент студентського парламенту та очолює університетську раду студентів. Створені та функціонують органи студентського самоврядування: студентський деканат, профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, громадсько-патріотична, дисциплінарно-поведінкова та ін.), студентський комітет та студентська рада. Працюють профільні творчі об’єднання, ініціативні групи і студентський профком. Деканат підтримує студентське самоврядування, надає допомогу теоретичного, методичного та організаційного характеру.

  Поряд із теоретичним вивченням спеціальних дисциплін студенти відповідно до навчального плану здобувають практичні навики шляхом проходження виробничої, переддипломної практики та стажування, тренінгів зі спеціальних дисциплін. Студенти мають можливість проходити практику та стажування на підприємствах Тернопільської та інших областей України: ПАТ ТРЗ «Оріон», ПАР «Тера», агрохолдинг «Мрія», аудиторська фірма «Тер Аудит», консалтинговий центр «Бізон» та на багатьох інших.

  Факультет обліку і аудиту бере активну участь у міжнародній діяльності університету, спрямованої на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції університету у світовий освітянський простір. Так, укладено договори та організовано співпрацю щодо навчальних та наукових заходів із Саратовським соціально-економічним університетом (Російська Федерація), Малопольською вищою економічною школою (м. Тарнув, Польща), Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Молдова).

  Культурно-масова та спортивна робота. Факультет забезпечує всі умови для гармонійного розвитку молодої людини: можливість займатися улюбленим видом спорту у чисельних секціях університету, стати майстром спорту, членом Олімпійської збірної; співати, грати, танцювати у відомих в Україні художніх колективах, брати участь у різноманітних конкурсах: краси, сили, професії, КВК.

  Широко використовуються різні форми культурно-масової роботи з урахуванням фахових, вікових та інших особливостей студентського контингенту, спрямовані на відродження українських національних традицій, популяризацію здобутків вітчизняної та світової культури. З цією метою проводяться вечори, диспути, зустрічі з відомими людьми, науковцями, представниками мистецтва, політичними діячами, організовується відвідування музеїв, художніх виставок тощо.

  Значна увага приділяється розвитку самодіяльності та творчої ініціативи. Студенти факультету беруть активну учать у роботі хорових, музичних, танцювальних колективів та інших організацій.

  Студенти гідно представляють факультет на оглядах художньої самодіяльності, різноманітних конкурсах, здобуваючи високі призові місця.

  На факультеті багато уваги приділяється розвитку спорту. Залежно від уподобань, студенти можуть займатись різними видами спорту. Для цього створено відповідну матеріально-технічну та спортивну базу.

  Серед випускників та студентів факультету є визначні спортсмени, які захищають честь університету на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, серед них:

  Андрій Пушкар – випускник, заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та Європи, володар кубка світу з армреслінгу.

  Андрій Возняк – випускник, майстер спорту з біатлону, неодноразовий чемпіон України з біатлону, член збірної України, триразовий чемпіон Європи з літнього біатлону, чемпіон зимового чемпіонату Європи з біатлону 2010 у гонці переслідування.

  Надія Фірман – випускниця, майстер спорту з гандболу, призер Універсіад України, чемпіонату України серед команд суперліги, учасник єврокубкових змагань.

  Ірина Беган – випускниця, майстер спорту, призер Чемпіонату України з біатлону.

  Юрій Сеньківський – випускник, майстер спорту, призер чемпіонату України з важкої атлетики.

  Ірина Доровська – випускниця, кандидат в майстри спорту, призерка чемпіонату України з баскетболу.


  Контакти
  Адреса: навчально-лабораторний корпус № 2,
  майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 46004.
  Телефон: (0352) 47-50-76
  E-mail: foa@tneu.edu.ua

  Адміністрація факультету обліку і аудиту

  Декан факультету обліку і аудиту

  panasiuk_vm_dean_foa_2.jpg

  Панасюк Валентина Миколаївна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку у виробничій сфері

  Валентина Миколаївна Панасюк народилася 14 липня 1969 р. У 1987 р. закінчила з відзнакою Самбірський технікум механізації обліку за спеціальністю «Статистика», – 1991 р. – Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

  Валентина Миколаївна у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Ефективність управління витратами виробництва» (науковий керівник – д. е. н., професор В. П. Вихрущ). У жовтні 2001 р. В. М. Панасюк присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку у промисловості.

  Педагогічна кар’єра Валентини Миколаївни пов’язана з самовідданою працею на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента, декана. З вересня 2015 р. – голова Вченої ради факультету обліку і аудиту, голова науково-методичної ради цього факультету. Стаж науково-педагогічної роботи становить – 26 років, а бухгалтерської діяльності – 22 рік.

  В. М. Панасюк – автор 113 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 2 одноосібних монографій, 3 колективних монографій, співавтор 16 навчальних посібників з грифом МОН України та 38 методичних рекомендацій. Основні наукові та навчально-методичні праці: «Управління витратами виробництва» (монографія, 1999 р.); «Витрати виробництва: управлінський аспект» (монографія, 2005 р.); «Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств» (колективна монографія, 2010 р.); «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (колективна монографія, 2013 р.); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні» (колективна монографія, 2014 р.); «Теорія бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Збірник задач з бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Податковий облік» (навчальний посібник, 2002 р.); «Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність» (навчальний посібник, 2003 р.); «Методологія, методика та організація наукових досліджень» (навчальний посібник, 2005 р.); «Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади» (навчальний посібник, 2007 р.); «Облік в галузях економіки» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний методичний комплекс (2-ге видання), 2015 р.); «Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях)» (навчальний посібник (2-ге видання), 2015 р.); Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення (монографія, 2016 р.); Orming of the national accounting system (Monograph, 2017).

  Дипломна робота, написана під керівництвом Валентини Миколаївни Панасюк, відзначена Дипломом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» (2011 р.).

  Сфера наукових інтересів Валентини Миколаївни Панасюк – облік та фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; облік витрат виробництва та облік витрат діяльності підприємства; облік податкових розрахунків.

  За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток бухгалтерської науки в Україні В. М. Панасюк нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.); за активну участь у волонтерському русі Тернопільщини – медалями «За гідність і патріотизм» (2015 р.), за активну громадянську позицію в напрямку відбудови Української держави – медаллю «За відродження України» Всеукраїнського об’єднання «Країна»; за вагомий внесок у розвиток освіти і науки краю – Почесною відзнакою (2015 р.) та Почесною грамотою (2014 р.) міського голови Сергія Надала; Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

  Контактна інформація:
  Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль
  Телефон: (0352) 47-50-76
  E-mail: v.panasiuk[at]tneu.edu.ua
  Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JSFNjHQAAAAJ&hl=uk


  Заступник декана факультету обліку і аудиту

  Тарас Григорович Бурденюк

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

  Тарас Григорович Бурденюк народився в м. Тернополі. В 1999 р. закінчив з відзнакою Тернопільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18. У 2004 р. закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства. У 2005 р. був зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри економіки, обліку та економічного аналізу в сфері соціальної інфраструктури Тернопільської академії народного господарства. Педагогічний стаж становить 12 років. За цей період Тарас Григорович працював на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача та доцента. Сьогодні обіймає посаду доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.

  8 квітня 2011 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств».

  Бурденюк Тарас Григорович є автором 50-ти наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: фінансовий та управлінський облік, фінансовий та стратегічний аналіз, аналітична діагностика.

  Контактна інформація:
  Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль
  Телефон: (0352) 47-50-76
  E-mail: foa@tneu.edu.ua


  Спеціалісти деканату факультету обліку і аудиту


  Дідушин Іванна Юріївна

  Дідушин Іванна Юріївна

  Посада: спеціаліст деканату

  Телефон: (0352) 47-50-76.

  Внутрішній: 12-291.

  Кабінет: 2118

  E-mail: ivanna.d82@mail.ru

  Координатори наукової, навчально-методичної та громадської діяльності факультету обліку і аудиту


  Починок Наталія Володимирівна

  к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері,

  відповідальна за координацію науково-дослідної роботи факультету

  E-mail: n.pochynok@tneu.edu.ua  sachenko-dekanat1.jpg

  Саченко Світлана Іванівна

  к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу,

  Голова профспілкового комітету ФОА

  E-mail: s.sachenko@tneu.edu.ua  Сисюк Світлана Василівна

  к. е. н., доцент кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг,

  відповідальна за координацію співпраці факультету з приймальною комісією університету

  E-mail: s.sosiuk@tneu.edu.ua  Мельник Наталія Геннадіївна

  к. е. н., доцент кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг,

  відповідальна за координацію міжнародної співпраці факультету

  E-mail: melnyk.nataliya@tneu.edu.ua  Будник Людмила Андріївна

  к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу,

  відповідальна за координацію співпраці факультету з навчально-науковим інститутом інноваційних технологій

  E-mail: lydabydnik@gmail.com  Фаріон Володимир Ярославович

  к. е. н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері,

  відповідальний за координацію навчально-методичної роботи факультету

  E-mail: v.farion@tneu.edu.ua, farionvolodymyr@ukr.net  Богуцька Лілія Тарасівна

  к. е. н., старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері,

  відповідальна за організацію та здійснення контролю за спортивною, культурно-масовою та виховною роботою на факультеті та за координацію студентської наукової роботи на факультеті

  E-mail: lilja-b@ukr.net  Черешнюк Оксана Михайлівна

  к. е. н., старший викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу,

  відповідальна за організацію та здійснення контролю за проходженням студентами факультету стажування, виробничої та переддипломної практики та наповнення сайту ФОА

  E-mail: oksana.duda@gmail.com  Муравський Володимир Васильович

  к. е. н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері,

  модератор інноваційного проекту факультету обліку і аудиту присвяченого автоматизації бухгалтерського обліку

  E-mail: v.muravskyi@tneu.edu.ua  Назарова Ірина Ярославівна

  к. е. н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері,

  модератор інноваційного проекту «Центр практичної бухгалтерії» та проекту присвяченого автоматизації бухгалтерського обліку

  E-mail: niyya2016@gmail.com