Факультет обліку і аудиту

Підписатись на цю категорію по RSS

Адміністрація факультету обліку і аудиту

Декан факультету обліку і аудиту

panasiuk_vm_dean_foa_2.jpg

Панасюк Валентина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Валентина Миколаївна Панасюк народилася 14 липня 1969 р. У 1987 р. закінчила з відзнакою Самбірський технікум механізації обліку за спеціальністю «Статистика», – 1991 р. – Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

Валентина Миколаївна у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Ефективність управління витратами виробництва» (науковий керівник – д. е. н., професор В. П. Вихрущ). У жовтні 2001 р. В. М. Панасюк присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку у промисловості.

Педагогічна кар’єра Валентини Миколаївни пов’язана з самовідданою працею на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента, декана. З вересня 2015 р. – голова Вченої ради факультету обліку і аудиту, голова науково-методичної ради цього факультету. Стаж науково-педагогічної роботи становить – 26 років, а бухгалтерської діяльності – 22 рік.

В. М. Панасюк – автор 113 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 2 одноосібних монографій, 3 колективних монографій, співавтор 16 навчальних посібників з грифом МОН України та 38 методичних рекомендацій. Основні наукові та навчально-методичні праці: «Управління витратами виробництва» (монографія, 1999 р.); «Витрати виробництва: управлінський аспект» (монографія, 2005 р.); «Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств» (колективна монографія, 2010 р.); «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (колективна монографія, 2013 р.); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні» (колективна монографія, 2014 р.); «Теорія бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Збірник задач з бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Податковий облік» (навчальний посібник, 2002 р.); «Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність» (навчальний посібник, 2003 р.); «Методологія, методика та організація наукових досліджень» (навчальний посібник, 2005 р.); «Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади» (навчальний посібник, 2007 р.); «Облік в галузях економіки» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний методичний комплекс (2-ге видання), 2015 р.); «Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях)» (навчальний посібник (2-ге видання), 2015 р.); Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення (монографія, 2016 р.); Orming of the national accounting system (Monograph, 2017).

Дипломна робота, написана під керівництвом Валентини Миколаївни Панасюк, відзначена Дипломом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» (2011 р.).

Сфера наукових інтересів Валентини Миколаївни Панасюк – облік та фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; облік витрат виробництва та облік витрат діяльності підприємства; облік податкових розрахунків.

За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток бухгалтерської науки в Україні В. М. Панасюк нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.); за активну участь у волонтерському русі Тернопільщини – медалями «За гідність і патріотизм» (2015 р.), за активну громадянську позицію в напрямку відбудови Української держави – медаллю «За відродження України» Всеукраїнського об’єднання «Країна»; за вагомий внесок у розвиток освіти і науки краю – Почесною відзнакою (2015 р.) та Почесною грамотою (2014 р.) міського голови Сергія Надала; Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

Контактна інформація:
Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: v.panasiuk[at]tneu.edu.ua
Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JSFNjHQAAAAJ&hl=uk


Заступник декана факультету обліку і аудиту

Тарас Григорович Бурденюк

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Тарас Григорович Бурденюк народився в м. Тернополі. В 1999 р. закінчив з відзнакою Тернопільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18. У 2004 р. закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства. У 2005 р. був зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри економіки, обліку та економічного аналізу в сфері соціальної інфраструктури Тернопільської академії народного господарства. Педагогічний стаж становить 12 років. За цей період Тарас Григорович працював на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача та доцента. Сьогодні обіймає посаду доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.

8 квітня 2011 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств».

Бурденюк Тарас Григорович є автором 50-ти наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: фінансовий та управлінський облік, фінансовий та стратегічний аналіз, аналітична діагностика.

Контактна інформація:
Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: foa@tneu.edu.ua


Спеціалісти деканату факультету обліку і аудиту


Дідушин Іванна Юріївна

Дідушин Іванна Юріївна

Посада: спеціаліст деканату

Телефон: (0352) 47-50-76.

Внутрішній: 12-291.

Кабінет: 2118

E-mail: ivanna.d82@mail.ru

Координатори наукової, навчально-методичної та громадської діяльності факультету обліку і аудиту


Починок Наталія Володимирівна

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності,

відповідальна за координацію науково-дослідної роботи факультету

E-mail: n.pochynok@tneu.edu.uasachenko-dekanat1.jpg

Саченко Світлана Іванівна

к. е. н., доцент кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу,

Голова профспілкового комітету ФОА

E-mail: s.sachenko@tneu.edu.uaСисюк Світлана Василівна

к. е. н., доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління,

відповідальна за координацію співпраці факультету з приймальною комісією університету

E-mail: s.sosiuk@tneu.edu.uaМельник Наталія Геннадіївна

к. е. н., доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління,

відповідальна за координацію міжнародної співпраці факультету

E-mail: melnyk.nataliya@tneu.edu.uaБудник Людмила Андріївна

к. е. н., доцент кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу,

відповідальна за координацію співпраці факультету з навчально-науковим інститутом інноваційних технологій

E-mail: lydabydnik@gmail.comФаріон Володимир Ярославович

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності,

відповідальний за координацію навчально-методичної роботи факультету

E-mail: v.farion@tneu.edu.ua, farionvolodymyr@ukr.netБогуцька Лілія Тарасівна

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності,

відповідальна за організацію та здійснення контролю за спортивною, культурно-масовою та виховною роботою на факультеті та за координацію студентської наукової роботи на факультеті

E-mail: lilja-b@ukr.netЧерешнюк Оксана Михайлівна

к. е. н., старший викладач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу,

координатор міжнародної діяльності факультету обліку і аудиту, відповідальна за наповнення сайту ФОА

E-mail: oksana.duda@gmail.comМуравський Володимир Васильович

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності,

модератор інноваційного проекту факультету обліку і аудиту присвяченого автоматизації бухгалтерського обліку

E-mail: v.muravskyi@tneu.edu.uaНазарова Ірина Ярославівна

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності,

модератор інноваційного проекту «Центр практичної бухгалтерії» та проекту присвяченого автоматизації бухгалтерського обліку

E-mail: niyya2016@gmail.com