Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Підписатись на цю категорію по RSS

Про кафедру економічної експертизи та аудиту бізнесу

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.

До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.

kafedra_zahalna.jpg

Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.

Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.

Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.

Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.

Читати повністю...

Завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

_dsc0036-kadrovana1.jpg

Адамик Оксана Василівна

Посада: в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.

Кабінет: 2420

Скринька: adamyk07@ukr.net

[pleft]Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LlnBmbYAAAAJ&hl=uk

Адамик Оксана Василівна, в.о. завідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, кандидат економічних наук, доцент.

О.В. Адамик народилась у 1975 р. у м. Чернівці, з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (у 1998 р.). З 1998 р. по 1999 р. працювала в Економіко-правничому інституті (м. Чернівці) на посаді викладача.

З 1999 по 2003 р. навчалась в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства з відривом від виробництва. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Податкові роз¬рахунки і звіт¬ність у системі бухгалтерського обліку: органі¬зація та мето¬дика здійснення (на прикладі то¬ргівельних підп¬риємств захід¬ного регіону України)».

З 2003 р. по теперішній час працює у Тернопільському національному економічному університеті на посадах: старшого викладача кафедри обліку фінансово-господарської діяльності (2003-2006 рр.), доцента цієї ж кафедри (2006-2008 р.), доцента кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері (2008-2013 рр.), доцента кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ (2014-2015 рр.), доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг (2015-2017 рр.). З 2006 по 2010 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

З 2012 по 2013 р. очолювала кафедру обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету. З 2013 по 2014 р. очолювала кафедру обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.

У 2007 р. була стипендіатом ректора ТНЕУ для молодих вчених, а з 2008 по 2010 рік – стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Коло наукових та практичних інтересів – облік у державному секторі економіки та в органах Пенсійного фонду України, зокрема, а також інформаційні системи і технології в обліку і аудиті.

Адамик Оксана Василівна – автор понад 100 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, зокрема, 1 одноосібної, 4 навчальних посібників і підручника, 46 статей у фахових виданнях.

Читати повністю...

Пушкар Михайло Семенович - професор

Пушкар Михайло Семенович

Пушкар Михайло Семенович

Посада: професор кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: ((0352)47-50-50*12-293, Внутрішній: 12-293.

Кабінет: 2413

Скринька: m.s.pushkar@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mZEsQBUAAAAJ&hl=uk

Найважливіші праці (основні публікації):
1. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): монографія. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. -334с.

Читати повністю...

Будник Людмила Андріївна - доцент

Будник Людмила Андріївна

Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон:47-50-50*12-302

Кабінет: 2417

Скринька: lydabydnik@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BJbm6sMAAAAJ&hl=uk

Читати повністю...

Бречко Олександр Володимирович - доцент

brechko1.jpg

Бречко Олександр Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: 47-50-50* 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: viplider@ukr.net

[pleft]Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wn9u5u4AAAAJ&hl=ru

Читати повністю...

Голінач Людмила Іванівна

holinach_li.jpg

Голінач Людмила Іванівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: 47-50-50* 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: lyudashvetz2705@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WIJ8-lcAAAAJ&hl=ua

Читати повністю...

Голяш Ірина Дмитрівна - доцент

Голяш Ірина Дмитрівна

Голяш Ірина Дмитрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: 47-50-50* 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: iryna.golyash@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MXz-MvMAAAAJ&hl=uk

Сторінка на Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35317398900

Читати повністю...