Кафедра обліку і контролю у сфері публічного управління

Підписатись на цю категорію по RSS

Завідувач кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

luchko_mr.png

Лучко Михайло Романович

Посада: Завідувач кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Кабінет: 2413

Телефон (робочий): (0352) 47-50-50*12-304

Внутрішній телефон: 12-304.

Скринька (е-mail): m.luchko@tneu.edu.ua

Сторінка в Google Академія

Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук (2008), професор (2004), президент аудиторської фірми “Тер Аудит” (1994), сертифікований аудитор (1994).

Народився в 1964 році у місті Тернополі, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (1986). З 1986 року по 2005 рік працював в Тернопільському національному економічному університеті, де пройшов трудовий шлях від наукового співробітника до завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи.

Читати повністю...

Про кафедру обліку і контролю у сфері публічного управління

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор – Лучко Михайло Романович
(телефон: (0352) 47-50-50*12-304)

Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював д.е.н., професор Лучко М.Р., з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Хорунжак Н.М., з червня 2006 року по червень 2009 року – д.е.н., професор Хомин П.Я., з червня 2009 року по квітень 2012 року – д.е.н., професор Фаріон І.Д., з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Адамик О.В., з вересня 2013 року – д.е.н., професор Лучко М.Р.

Підготовка фахівців за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітній ступінь БАКАЛАВР
освітня програма
«Облік і контроль в державному секторі економіки»

освітній ступінь МАГІСТР
освітні програми:
«Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки»
Освітньо-наукова магістерська програма «Міжнародний облік» (із викладанням дисциплін англійською мовою)

Навчання здійснюється на денній та заочній формах.

Випускники отримують дипломи державного та європейського зразка, які визнаються у всіх країнах світу.

Освітньо-наукова магістерська програма «Міжнародний облік» (із викладанням дисциплін англійською мовою)

Враховуючи сучасні закономірності розвитку обліку, потребу у фахівцях міжнародного рівня, вимоги європейського та світового ринку освітніх послуг на кафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг відкрито нову англомовну магістерську програму «Міжнародний облік». Керівником магістерської програми є д.е.н., професор, сертифікований аудитор Лучко Михайло Романович.

Метою магістерської програми «Міжнародний облік» є підготовка фахівців з базовими й професійними компетентностями в сфері бухгалтерського обліку, звітності, аудиту, контролю та аналізу, а також з глибокими знаннями міжнародних норм, правил і стандартів.

Програма призначена для навчання як українських, так і іноземних студентів з викладанням дисциплін англійською мовою та застосуванням міжнародного досвіду, індивідуальної контактної форми навчання.

Випускники програми отримають фахові знання, які відповідають вимогам та стандартам міжнародних компаній, вмітимуть формувати консолідовану фінансову звітність, знатимуть особливості міжнародного обліку, аналізу та контролю.

Сфера діяльності майбутніх фахівців – це забезпечення обліку, контролю та аналізу в міжнародних компаніях, спільних підприємствах, представництвах, філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном, обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій, спільних проектів із зарубіжними партнерами.

Освітня програма «Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки»

Освітня програма «Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки» (освітні ступені БАКАЛАВР та МАГІСТР) спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки. Випускники програми успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, контролера, фінансиста, фахівця з оподаткування, економіста:

- на підприємствах та установах державного сектору економіки;

- Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби України, Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах, органах державної влади та місцевого самоврядування, маючи статус державного службовця;

- закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах та організаціях усіх форм власності тощо.

Професорсько-викладацький колектив кафедри

1. Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук.

2. Хорунжак Надія Михайлівна – доцент, доктор економічних наук.

3. Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, доктор економічних наук.

4. Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.

5. Бурденюк Тарас Григорович – доцент, кандидат економічних наук.

6. Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.

7. Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.

8. Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.

9. Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.

10. Лукановська Ірина Романівна – ст. викладач, кандидат економічних наук.

Читати повністю...

Бурденюк Тарас Григорович - доцент

Бурденюк Тарас Григорович

Бурденюк Тарас Григорович

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306 Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): burdeniuk@tneu.edu.ua

Читати повністю...

Рожелюк Вікторія Миколаївна - професор

Рожелюк Вікторія Миколаївна

Рожелюк Вікторія Миколаївна

Посада: Професор кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.

Вчене звання: Професор

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): v.ruzheliuk@tneu.edu.ua

Читати повністю...

Хорунжак Надія Михайлівна - доцент

Хорунжак Надія Михайлівна

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): n.khorunzhak@tneu.edu.ua

Читати повністю...

Бенько Ірина Дмитрівна - доцент

Бенько Ірина Дмитрівна

Бенько Ірина Дмитрівна

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): i.benko@tneu.edu.ua

Читати повністю...

Жукевич Світлана Миколаївна - доцент

Жукевич Світлана Миколаївна

Жукевич Світлана Миколаївна

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): s.zhukevych@tneu.edu.ua

Читати повністю...