Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Підписатись на цю категорію по RSS

Назарова Ірина Ярославівна - доцент

Назарова Ірина Ярославівна

Назарова Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: niyya2016@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3GLS7fgAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Назарова І.Я. Облік міжнародних операцій: навчальний посібник / Я.Д. Крупка, І.Я. Назарова − Тернопіль: «Крок», 2016. – 216 с.

Читати повністю...

Омецінська Ірина Ярославівна - доцент

Омецінська Ірина Ярославівна

Омецінська Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12145, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: i.ometsinska@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=juu3g8wAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Омецінська І.Я. Облік довготермінових зобов’язань / І.Я. Омецінська // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [колект. монографія]. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – С. 243-259.

Читати повністю...

Питель Святослав Васильович - доцент

Питель Святослав Васильович

Питель Святослав Васильович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-58-50 , Внутрішній : 10-047.

Кабінет: 11204.

Скринька: swpytel@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VJHlHsAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Питель С. В. Технологія облікового процесу: навч. посіб. / С. В. Питель, В. Я. Фаріон. – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2012. – 192 с.

Читати повністю...

Римар Галина Адамівна - старший викладач

Римар Галина Адамівна

Римар Галина Адамівна

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: rimar1709@mail.ru

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e7sJSeAAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Римар Г. А. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. А. Дерій, Г. А. Римар. –Тернопіль, ТНЕУ, 2012. – 120 с.

Читати повністю...

Романів Ростислав Володимирович - доцент

Романів Ростислав Володимирович

Романів Ростислав Володимирович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: rvr_rom@mail.ru

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xmZmiIwAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Романів Р. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / П. Н. Денчук, Н. В. Гудзь, Р. В. Романів. – Тернопіль:ТАЙП, 2012. – 420 с.

Читати повністю...

Судин Юлія Анатоліївна - викладач

Судин Юлія Анатоліївна

Судин Юлія Анатоліївна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: yuliya.sudyn@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SRZDLpoAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Судин Ю. А. Порівняльний аналіз МСФЗ та П(С)БО: загальні вимоги до фінансової звітності / Ю. А. Судин // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль. – 2013. – Вип. 19. – С. 207-213.

Читати повністю...

Фаріон Володимир Ярославович - доцент

Фаріон Володимир Ярославович

Фаріон Володимир Ярославович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: v.farion@tneu.edu.ua, farionvolodymyr@ukr.net

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Zf2O8W4AAAAJ

Навчально-методичні матеріали:

1. Фаріон В. Я. Технологія облікового процесу: навч. посіб. / В. Я. Фаріон, С. В. Питель. – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2012. – 192 с.

Читати повністю...