Графік модульного контролю

/ Переглядів: 722

Графік модульного контролю у II семестрі 2017/2018 н.р. в розрізі навчальних дисциплін, що читаються випусковими кафедрами факультету

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Дисципліна Керівник курсу / викладач Група М1 (дата) РКР (дата) КПІЗ (дата)  
Контроль в ДСЕ Яцишин С.Р. ОДСм-11 26.04 17.05 06.06  
Облік і фін. Звітність за міжн.станд Бенько І.Д. ОДСм-11 02.05 16.05 06.06  
Облік і аналіз в упр. суб. ДСЕ Хорунжак Н.М.

 

ОДСм-11 24.04 17.05 06.06  
Облік викон. бюдж. в орг. дер.каз сл. Хорунжак Н.М./Лукановська І.Р. ОДСм-11 01.05 22.05 06.06  
Управ Інформ Технології Жукевич С.М. ОДСм-11 23.04 28.05 04.06  
Міжнар. стан. бух обліку і фін звітн Яцишин С.Р. ОМОм-11 25.04 18.05 06.06  
Облік і оподаткув д-ті між нар комп. Мельник

Н.Г.

ОМОм-11 24.04 15.05 06.06  
Облік в БУ Хорунжак Н.М./

Стецюк Н.Є.

ОДС-31

ОПД-31

ОЕЕ-31

ОКР-31

25.04

30.04

23.05 06.06  
Діагностика фін-гос. д-ті п-ва Бурденюк Т.Г.

 

/Жукевич С.М.

ОДС-41

ОКР-41

ОП-41

ОП-42

23.04

25.04

24.04

25.04

16.05 23.05  
Облік ЗЕД Сисюк С.В. ОКР-41

ОПД-41,42

ОДС-41

 

23.04

23.04

-«-

24.04

 

14.05

-«-

-«-

23.05

-«-

-«-

 
Діагностика д-ті суб’єктів ДСЕ Жукевич С.М. ОДС-31 23.04 28.05 4.06  
Інформ. с-ми і техн. Лукановська І.Р..

 

 

 

ОДС-31

ОПД-31

ОЕЕ-31

ОПЗ-31

24.04

25.04

25.04

24.04

24.05

25.05

25.05

14.05

06.06

-«-

-«-

 

 
Звітність в БУ Рожелюк В.М. ОБС-41 19.04 03.05 23.05

Кафедра обліку у виробничій сфері

№ п/п Групи Назва дисципліни Терміни проведення залікових модулів
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Екзамен
1 ОПДм-11 Автоматизація формування та подання звітності 26.04 24.05 06.06 30.06
2 ОПЗ-21 Бухгалтерський облік І (Екзамен) 23.04 23.05 04.06 30.06
ОПД-21 25.04 23.05 06.06 30.06
ОДС-21 24.04 23.05 05.06 30.06
ОЕЕ-21 24.04 23.05 05.06 30.06
3 ОПД-41 Облік в галузях економіки (Екзамен) 19.04 10.05 23.05 03.06
ОПД-42 17.04 10.05 23.05 03.06
ОДС-41 18.04 10.05 23.05 03.06
ОКР-41 19.04 10.05 23.05 03.06
4 ОПД-31 Облік і звітність за міжнародними стандартами (Екзамен) 25.04 06.06 13.06 30.06
5 ОПД-41 Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу (Екзамен) 16.04 04.05 21.05 03.06
ОПД-42 23.04 04.05 21.05 03.06
6 ОПДм-11 Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства (Екзамен) 25.04 23.05 06.06 30.06
7 ОПДм-11 Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (Екзамен) 23.04 21.05   30.06
8 ОМОм-11 Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англ. мовою) (Екзамен) 26.04 24.05 06.06 30.06
9 ОМОм-11 Облікова система країн європейського союзу (англ. мовою) (Екзамен) 19.04 24.05 06.06 30.06
10 ОПДм-11 Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства (Екзамен) 25.04 23.05 06.06 30.06
11 ОПДм-11 Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності (Екзамен) 24.04 22.05 06.06 30.06
12 ОПЗ-31 Управлінський облік (Екзамен) 25.04 06.06 13.06 30.06
ОЕЕ-31 25.04 06.06 13.06 30.06
ОДС-31 26.04 07.06 14.06 30.06
ОПД-31 26.04 07.06 14.06 30.06