Графік модульного контролю

/ Переглядів: 567

Графік модульного контролю у I семестрі 2017/2018 н.р. в розрізі навчальних дисциплін, що читаються випусковими кафедрами факультету

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Дисципліна Керівник курсу / викладач Група М1 РКР КПІЗ
Організація і методика аудиту к. е. н., ст.. виклад. Черешнюк О.М.
к. е. н., ст.. виклад. Черешнюк О.М. ОЕЕм - 11 11.10 22.11 06.12
к. е. н., ст.. виклад. Черешнюк О.М. ОЕЕм -12 18.10 22.11 06.12
к. е. н., ст.. виклад. Черешнюк О.М. ОДСм-11 11.10 22.11 06.12
к. е. н., ст.. виклад. Черешнюк О.М. ОПДм-11 18.10 22.11 06.12
Податкове консультування к. е. н., доц. Бречко О.В.
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОЕЕм - 11 26.10 23.11 01.12
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОЕЕм -12 26.10 23.11 01.12
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОДСм-11 23.10 20.11 04.12
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОПДм-11 23.10 20.11 04.12
Податкові розрахунки і звітність к. е. н., доц. Бречко О.В.
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОКР-41 26.10 23.11 01.12
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОПД-41 24.10 21.11 05.12
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОПД-42 26.10 23.11 01.12
к. е. н., доц. Бречко О.В. ОДС-41 24.10 21.11 05.12
Теорія контролю к. е. н., доц. Саченко С.І. ОКР-41 23.10. 27.11. 04.12.
Організація і методика аудиту к .е.н., доц.

Щирба І.М.

ОМОм-11 17.10 21.11 05.12
Аудит к. е. н., доц. Адамик О.В.
к .е.н., доц.

Адамик О.В.

ОКР-41 31.10 21.11 06.12
к .е.н., доц.

Адамик О.В.

ОПД-41 02.11 23.11 06.12
к .е.н., доц.

Адамик О.В.

ОПД-42 31.10 21.11 06.12
к .е.н., доц.

Адамик О.В..

ОДС-41 02.11 23.11 06.12
Аналіз госпарської діяльності к. е. н., доц. Загородна О.М.
к .е.н., доц.

Загородна О.М.

ОКР-41 18.10 22.11 06.12
к .е.н., доц.

Загородна О.М.

ОПД-41 19.10 23.11 06.12
к .е.н., доц.

Загородна О.М.

ОПД-42 18.10 22.11 06.12
к .е.н., доц.

Загородна О.М.

ОДС-41 19.10 23.11 06.12

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Дисципліна Керівник курсу / викладач Група М1 РКР КПІЗ
Облік в ДСЕ Лучко М.Р. / Сисюк С.В. ОПД-31,

ОПЗ-31

02.11 21.11 5.12
/ Яцишин С.Р. ОКР-31,

ОДС-31

03.11 21.11 5.12
Діагностика бюджетів Рожелюк В.М. ОДС-41 25.10 29.11 06.12
Облік в БУ Іванечко Ю.М. ОП-41 25.10 23.11 05.12
ОКР-41 25.10 23.11 5.12
-«-/ Лукановська І.Р. ОДС-41

 

25.10 23.11 5.12
Облік в зарубіжних країнах Бенько І.Д ОПЗ-31

ОПД-31

ОДС-31

6.11

 

7.11

20.11

 

21.11

4.12

 

5.12

Бенько І.Д. / Лукановська І.Р. КР-31 1.11 22.11 4.12
Організація бух.обліку

 

Лучко М.Р.

/ Жукевич С.М.

ОПЗм-11,

ОПДм-11

26.10 28.11 06.12
ОЕЕм-11

ОЕЕм-11

25.10

1.11

28.11 06.12
ОДСм-11 2.11 28.11 06.12
Консолідація фінансової звітності Яцишин С.Р. ОМОм-11 01.11 22.11 06.12
Методологія наукових досліджень Лукановська І.Р. ОМОм-11 26.10 23.11 06.12

 

Організація бух. обліку Лукановська І.Р. ОМОм-11 27.10 13.11 6.12

Кафедра обліку у виробничій сфері

№ п/п Групи Назва дисципліни Терміни проведення залікових модулів
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Екзамен
1 ОДС-31/1.22; Фінансовий облік ІІ (Екзамен) 17.10 21.11 05.12
ОЕЕ-31/1.17; 17.10 21.11 05.12
ОПД-31/1.27; 17.10 21.11 05.12
ОПЗ-31/1.31; 18.10 22.11 06.12
2 ОПД-41/1 Курсова робота з фінансового і управлінського обліку (Курсова робота)
3 ОПД-42/1 Курсова робота з фінансового і управлінського обліку (Курсова робота)
4 ОПД-41/1.24; Облік і звітність за міжнародними стандартами (Залік) 18.10 15.11 24.11
ОПД-42/1.24; 24.10 21.11 24.11
5 ОДС-41/1.29; Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера (Залік) 24.10 21.11 06.12
ОКР-41/1.21; 24.10 21.11 06.12
ОКР-42/1.16; 23.10 20.11 06.12
ОПД-41/1.24; 23.10 20.11 06.12
ОПД-42/1.24; 25.10 22.11 06.12
6 ОМОм-11 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (англ. мовою) (Екзамен) 17.10 21.11 05.12
7 ОДСм-11.12; Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (Екзамен) 18.10 23.11 06.12
ОЕЕм-11.21; 26.10 23.11 06.12
ОЕЕм-12.21; 19.10 23.11 06.12
ОПДм-11.15; 25.10 23.11 06.12
ОПЗм-11.16; 26.10 23.11 06.12
ОПЗм-12.16; 19.10 23.11 06.12
8 ОПДм-21 Переддипломна практика (Звіт про практику) 17.11 17.11