Графік модульного контролю

/ Переглядів: 340

Графік модульного контролю за II семестр 2016/2017 н.р. в розрізі навчальних дисциплін, що читаються випусковими кафедрами факультету

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Дисципліна Керівник курсу / викладач Група М1 РКР КПІЗ
Звітність підприємств к. е. н., доц. Михайлишин Н.П.
к.е.н. доц. Михайлишин Н.П. ОКР - 41 10.04. 24.04 10.05
к.е.н. доц. Михайлишин Н.П. ОП-41 11.04. 25.04 10.05
к.е.н. доц. Михайлишин Н.П. ОП-42 10.04. 24.04 10.05
к.е.н. доц.

Щирба І.М.

ОБС-41 10.04. 24.04 12.05
Економічний аналіз к. е. н., доц. Литвин З.Б.
к .е.н., доц.

Карпик Я.М.

ОКР-31 13.04. 25.05. 08.06.
к .е.н., доц.

Маслій В.В.

ОПД-31 11.04 25.05. 09.06
к .е.н., доц.

Маслій В.В.

ОПД-32 11.04 25.05. 09.06
к .е.н., доц.

Романів С.Р.

ОДС-31 10.04 22.05. 05.06
Судово-економічна експертиза к .е.н., доц. Романів С.Р.
к .е.н., доц.

Романів С.Р.

ОКР-31 12.04 24.05 07.06
к .е.н., доц.

Романів С.Р.

ОПД-31 12.04 24.05 07.06
к .е.н., доц.

Романів С.Р.

ОПД-32 05.04 24.05 07.06
к .е.н., доц.

Романів С.Р.

ОДС-31 05.04 24.05 07.06
Аудиторські процедури

 

к. е. н., доц. Серединська В.М.
к .е.н., доц.

Серединська В.М.

ОКР-41 28.03 27.04 12.05
к .е.н., доц.

Серединська В.М..

ОП-41

 

27.03 25.04 12.05
к .е.н., доц.

Серединська В.М.

ОП-42 27.03 24.04 12.05
к .е.н., доц.

Серединська В.М

ОБС-41 29.03 26.04 12.05
Контроль і ревізія к. е. н., доц. Будник Л.А. ОКР-41 06.04. 27.04. 28.05.
Статистика к .е.н., доц.

Маслій В.В.

ОКР-21

ОПД-21

ОДС-21

13.04 25.05. 09.06.
Оцінка майна і бізнесу к. е. н., доц. Серединська В.М. ОЕЕм-11 05.04 24.05 09.06
Експертна оцінка правопорушень к. е. н., доц. Будник Л.А. ОЕЕм-11 07.04 26.05 30.06
Організація і методика судово-економічної експертизи викладач Згуровська С.Є. ОЕЕм-11 13.04 25.05 09.06
Контроль за фінансово-економічною безпекою діяльності підприємств к. е. н., доц.. Саченко С.І. ОЕЕм-11 03.04 22.05 05.06
Податкове планування та мінімізація податкових ризиків к. е. н., доц.. Голяш І.Д. ОЕЕм-11 04.04 23.05 09.06
Міжнародний аналіз фінансової звітності к. е. н., ст. викл.

Черешнюк О.М.

ОМОм-11 04.04 23.05 06.06

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Дисципліна Керівник курсу / викладач Група М1 РКР КПІЗ
Контроль в ДСЕ Лучко М.Р. /Шафранська Л.Т. ОДСм-11 27.04 24.05 08.06
Облік і фін. Звітність за міжн.станд Бенько І.Д. ОДСм-11 25.04 23.05 06.06
Облік і аналіз в упр. Суб. ДСЕ Хорунжак Н.М./

Шафранська Л.Т.

ОДСм-11 27.04 22.05 08.06
Облік викон. Бедж. В орг.. Дер.каз сл. Лучко М.Р. Н.М./Лукановська І.Р. ОДСм-11 28.04 22.05 08.06
Управ Інформ Технології Адамик О.В. ОДСм-11 21.04 26.05 09.06
Міжнар. Стан. Бух обліку і фін звітн Яцишин С.Р. ОМОм-11 28.04 25.05 08.06
Облік і оподаткув д-ті між нар комп. Мельник Н.Г. ОМОм-11 24.04 22.05 07.06
Консолідація фін звіт Яцишин С.Р./ Шафранська Л.Т. ОПДс-11 14.04 05.05 12.05
Діагностика фін-гос. д-ті п-ва Бурденюк Т.Г. ОБС-41

ОКР-41

12.04 26.04 12.05
Жукевич С.М. ОП-41,42 21.04 26.04 26.04
Облік ЗЕД Сисюк С.В. ОКР-41 21.04 05.05 12.05
ОП-41,42 20.04 -«- -«-
ОБС-41 -«- -«- -«-
Облік в ДСЕ Іванечко Ю.М. ОДС-31 26.04 22.05 07.06
ОКР-31 24.04 -«- 05.06
ОПД-31,32 28.04 -«- 09.06
Інформ с-ми і техн Адамик О.В. ОДС-31

ОПД-31

20.04

-«-

25.05

26.05

09.06

-«-

ОКР-31 21.04 26.05 -«-
Бурденюк Т.Г. ОПД-32 24.04 15.05 09.06
Звітність в БУ Шафранська Л.Т. ОБС-41 18.04 05.05 12.05

Кафедра обліку у виробничій сфері

Дисципліна Керівник курсу / викладач Група М1 РКР КПІЗ
Автоматизація формування Назарова І.Я. ОПДм-11 10.04 22.05 9.06
Міжпредметний практикум Романів Р.В ОПДс-11 27.03 24.04 10.05
Облік в галузях економіки Муравський В.В. ОП-42 13.04 27.04 11.05
ОП-41 12.04 26.04 11.05
ОБС-41 11.04 25.04 11.05
ОКР-41 12.04 26.04 11.05
Облік господарських процесів Денчук П.Н.\ Мельничук І.В. ОПДм-11 05.04 24.05 07.06
Облік господарських процесів Шевчук О.А. ОПДс-11 07.04 26.04 12.05
Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності Крупка Я.Д. ОПДм-11 4.04 25.04 10.05
Облік і правове забезпечення Гудзь Н.В. ОП-42 05.04 26.04 10.05
ОП-41 05.04 26.04 10.05
Облік та аналіз неплатоспроможності Муравський В.В. ОМОМ-11 26.04 24.05 07.06
Облікова система країн євросоюзу Муравський В.В. ОМОМ-11 28.04 26.05 09.06
Обліково-аналітичне забезпечення Мельничук І.В. ОПДм-11 14.04 26.05 09.06
Технологія обліку і оподаткування Фаріон В.Я. ОПДм-11 11.04 23.05 09.06
ОПДс-11 06.04 27.04 12.05
Управлінський облік Задорожний З.В. \ Богуцька Л.Т. ОПД-32 07.04 26.05 09.06
ОПД-32 07.04 26.05 09.06
ОДС-31 07.04 26.05 09.06
ОКР-31 07.04 26.05 09.06
Фінансовий облік I Романів Р.В. ОКР-21 10.04 29.05 09.06
ОДС-21 10.04 29.05 09.06
ОПД-21 10.04 29.05 09.06
Фінансовий облік II Денчук П.Н. ОПД-31 10.04 26.05 09.06
Фінансовий облік II Денчук П.Н. \ Богуцька Л.Т. ОПД-32 14.04 26.05 09.06
Фінансовий облік II Денчук П.Н. \ Мужевич Н.В. ОДС-31 10.04 26.05 09.06
Фінансовий облік II Денчук П.Н. \ Богуцька Л.Т. ОКР-31 14.04 26.05 09.06