Адамик Оксана Василівна - доцент

Адамик Оксана Василівна

Адамик Оксана Василівна

Посада: Доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306; Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): o.adamyk@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Корпоративні інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті; облік виконання бюджету органами Пенсійного фонду; податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку, податкове планування

Найважливіші праці:

Підручник “Облік комерційної діяльності”;

Навчальні посібники “Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті”, “Облік в органах Пенсійного фонду”;

Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України. – Монографія. – Тернопіль: Крок, 2013. – 298 с.

Публікації:

1. Адамик О.В. Пенсійні виплати з фондів соціального страхування: проблеми міжбюджетних розрахунків та обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка”. Спеціальний випуск 29 (частина 1). – Ужгород, 2010. – 400 с. – С.27-33

2. Адамик О.В. Пенсійні виплати з держбюджету: проблеми класифікації та адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №11. – С.13-29

3. Адамик О.В. Формування бюджету пенсійного фонду України: інституційно-проце¬дур¬ний аспект // Наука молода. – 2011. – №15-16. – С. 157-164

4. Адамик О.В. Доходи суб’єктів державного сектора: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №1. – С. 29-36

5. Адамик О.В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектора економіки // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721 – 323 с. – С. 42-48

6. Адамик О.В. Власний капітал бюджетних установ у процесах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів // Міжнародний збірник №2 (23). Секція Матеріали виступів на ХІ Міжнародну конференцію: “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – 2012. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/4190/1/413.pdf

7. Адамик О.В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів // Наука молода, 2013. – №19. – 220 с. – С. 192-196

8. Адамик О.В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу // Наука молода, 2013. – № 20. – С. 203-209

9. Адамик О.В. Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності // Вісник Львівської комерційної академії, 2014. – Випуск 16. – С.141-145

Дисципліни: Облік в органах Пенсійного та соціального страхування; Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті.

Дисципліни: Облік в органах Пенсійного та соціального страхування. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті.