Адміністрація факультету обліку і аудиту

Декан факультету обліку і аудиту

panasiuk_vm_dean_foa_2.jpg

Панасюк Валентина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку у виробничій сфері

Валентина Миколаївна Панасюк народилася 14 липня 1969 р. У 1987 р. закінчила з відзнакою Самбірський технікум механізації обліку за спеціальністю «Статистика», – 1991 р. – Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

Валентина Миколаївна у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Ефективність управління витратами виробництва» (науковий керівник – д. е. н., професор В. П. Вихрущ). У жовтні 2001 р. В. М. Панасюк присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку у промисловості.

Педагогічна кар’єра Валентини Миколаївни пов’язана з самовідданою працею на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента, декана. З вересня 2015 р. – голова Вченої ради факультету обліку і аудиту, голова науково-методичної ради цього факультету. Стаж науково-педагогічної роботи становить – 26 років, а бухгалтерської діяльності – 22 рік.

В. М. Панасюк – автор 113 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 2 одноосібних монографій, 3 колективних монографій, співавтор 16 навчальних посібників з грифом МОН України та 38 методичних рекомендацій. Основні наукові та навчально-методичні праці: «Управління витратами виробництва» (монографія, 1999 р.); «Витрати виробництва: управлінський аспект» (монографія, 2005 р.); «Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств» (колективна монографія, 2010 р.); «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (колективна монографія, 2013 р.); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні» (колективна монографія, 2014 р.); «Теорія бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Збірник задач з бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Податковий облік» (навчальний посібник, 2002 р.); «Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність» (навчальний посібник, 2003 р.); «Методологія, методика та організація наукових досліджень» (навчальний посібник, 2005 р.); «Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади» (навчальний посібник, 2007 р.); «Облік в галузях економіки» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний методичний комплекс (2-ге видання), 2015 р.); «Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях)» (навчальний посібник (2-ге видання), 2015 р.); Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення (монографія, 2016 р.); Orming of the national accounting system (Monograph, 2017).

Дипломна робота, написана під керівництвом Валентини Миколаївни Панасюк, відзначена Дипломом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» (2011 р.).

Сфера наукових інтересів Валентини Миколаївни Панасюк – облік та фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; облік витрат виробництва та облік витрат діяльності підприємства; облік податкових розрахунків.

За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток бухгалтерської науки в Україні В. М. Панасюк нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.); за активну участь у волонтерському русі Тернопільщини – медалями «За гідність і патріотизм» (2015 р.), за активну громадянську позицію в напрямку відбудови Української держави – медаллю «За відродження України» Всеукраїнського об’єднання «Країна»; за вагомий внесок у розвиток освіти і науки краю – Почесною відзнакою (2015 р.) та Почесною грамотою (2014 р.) міського голови Сергія Надала; Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

Контактна інформація:
Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: v.panasiuk[at]tneu.edu.ua
Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JSFNjHQAAAAJ&hl=uk


Заступник декана факультету обліку і аудиту

Тарас Григорович Бурденюк

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Тарас Григорович Бурденюк народився в м. Тернополі. В 1999 р. закінчив з відзнакою Тернопільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18. У 2004 р. закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства. У 2005 р. був зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри економіки, обліку та економічного аналізу в сфері соціальної інфраструктури Тернопільської академії народного господарства. Педагогічний стаж становить 12 років. За цей період Тарас Григорович працював на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача та доцента. Сьогодні обіймає посаду доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.

8 квітня 2011 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств».

Бурденюк Тарас Григорович є автором 50-ти наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: фінансовий та управлінський облік, фінансовий та стратегічний аналіз, аналітична діагностика.

Контактна інформація:
Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: foa@tneu.edu.ua


Спеціалісти деканату факультету обліку і аудиту


Дідушин Іванна Юріївна

Дідушин Іванна Юріївна

Посада: спеціаліст деканату

Телефон: (0352) 47-50-76.

Внутрішній: 12-291.

Кабінет: 2118

E-mail: ivanna.d82@mail.ru

Координатори наукової, навчально-методичної та громадської діяльності факультету обліку і аудиту


Починок Наталія Володимирівна

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері,

відповідальна за координацію науково-дослідної роботи факультету

E-mail: n.pochynok@tneu.edu.uasachenko-dekanat1.jpg

Саченко Світлана Іванівна

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу,

Голова профспілкового комітету ФОА

E-mail: s.sachenko@tneu.edu.uaСисюк Світлана Василівна

к. е. н., доцент кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг,

відповідальна за координацію співпраці факультету з приймальною комісією університету

E-mail: s.sosiuk@tneu.edu.uaМельник Наталія Геннадіївна

к. е. н., доцент кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг,

відповідальна за координацію міжнародної співпраці факультету

E-mail: melnyk.nataliya@tneu.edu.uaБудник Людмила Андріївна

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу,

відповідальна за координацію співпраці факультету з навчально-науковим інститутом інноваційних технологій

E-mail: lydabydnik@gmail.comФаріон Володимир Ярославович

к. е. н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері,

відповідальний за координацію навчально-методичної роботи факультету

E-mail: v.farion@tneu.edu.ua, farionvolodymyr@ukr.netБогуцька Лілія Тарасівна

к. е. н., старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері,

відповідальна за організацію та здійснення контролю за спортивною, культурно-масовою та виховною роботою на факультеті та за координацію студентської наукової роботи на факультеті

E-mail: lilja-b@ukr.netЧерешнюк Оксана Михайлівна

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу,

відповідальна за організацію та здійснення контролю за проходженням студентами факультету стажування, виробничої та переддипломної практики та наповнення сайту ФОА

E-mail: oksana.duda@gmail.comМуравський Володимир Васильович

к. е. н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері,

модератор інноваційного проекту факультету обліку і аудиту присвяченого автоматизації бухгалтерського обліку

E-mail: v.muravskyi@tneu.edu.uaНазарова Ірина Ярославівна

к. е. н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері,

модератор інноваційного проекту «Центр практичної бухгалтерії» та проекту присвяченого автоматизації бухгалтерського обліку

E-mail: niyya2016@gmail.com