Бенько Ірина Дмитрівна - доцент

Бенько Ірина Дмитрівна

Бенько Ірина Дмитрівна

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): i.benko@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Особливості організації обліку у зарубіжних країнах.

Найважливіші праці:

Навчальний посібник “Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах”.

Публікації:

1. Аналіз ефективності використання основних засобів у медичних установах// Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 8. – Тер¬нопіль: Економічна думка, 2011. – С. 254 -257.

2. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 30(ч.1). – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – С.221-225.

3. Організації обліку та контролю фінансових ресурсів бюджетних установ// Всеукраїнський науково-виробничий журнал ,,Інноваційна економіка” – Випуск 9. – Тернопіль: Тернопільський інститут АПВ НААН, 2012. – С.272-276.

4. Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 36. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 227-237.

5. Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. наук. праць. Серія: Економіка. – Вип. 695. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 172-178.

Дисципліни: Облік в зарубіжних країнах; Облік в бюджетних установах; Облікова політика; Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами.