Бухгалтерський облік на факультеті обліку і аудиту – це не лише Дебет та Кредит!

/ Переглядів: 934

11 листопада 2016 року о 11.30 год. відбувся науковий cемінар на тему: «Бухгалтерський облік – це не лише Дебет та Кредит» в читальному залі наукової бібліотеки ТНЕУ (вул. Бережанська 4, м. Тернопіль).

Засідання розпочалось із виступу в. о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері, к. е. н., доцента Наталії Володимирівни Починок, яка відмітила важливість не лише вивчення студентами дисциплін згідно із навчальним планом, а й розвиток студента, як особистості, в поза лекційний час, зокрема: участь у наукових семінарах, круглих столах, практичних диспутах, бізнес-іграх. В нинішніх умовах студент має бути високоосвіченим теоретиком і практиком водночас, якщо мріє про високооплачувану роботу в майбутньому, адже керівник дає роботу тому бухгалтеру, який не лише вміє виконувати чітко поставлені задачі, але й може аналізувати та приймати раціональні управлінські рішення. На завершення свого виступу Наталія Володимирівна побажала доповідачам вдалого виступу, а професорсько-викладацькому складу та студентам кафедри обліку у виробничій сфері жвавої дискусії.

Голова Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері Володимир Окренець запросив до виступу доповідачів, оголосив теми їхніх доповідей та вказав наукових керівників, які були відповідальними за виступи студентів. Зокрема, на семінарі представлені такі доповіді:

1. Глобалізація та тенденції розвитку обліку у 21 столітті (на основі PEST-аналізу). Доповідач: Оксана Гарасюк. Науковий керівник: Інна Василівна Мельничук.

2. Розширення функціональних обов’язків бухгалтера в умовах ринкової економіки. Доповідач: Ірина Кошмак. Науковий керівник: Наталія Володимирівна Мужевич.

3. SWOT-аналіз сучасної освіти за напрямком «облік і оподаткування» в Україні та за кордоном. Доповідач: Оксана Маринович. Науковий керівник: Наталія Володимирівна Починок.

Ці виступи супроводжувались низкою дискусійних питань щодо якості освіти (за напрямком «облік і оподаткування») в Україні і за кордоном. Були розглянуті переваги, недоліки, прерогативи та перешкоди, що стоять на шляху глобалізаційних тенденцій розвитку обліку, а також яким чином на них впливають політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори.

Оскільки функціональні обов’язки бухгалтера в нинішніх умовах модернізуються, то й необхідні зміни і в підходах до вивчення дисциплін за напрямком «облік і аудит». Для цього розроблено чимало нових навчальних курсів, які вивчаються на факультеті обліку і аудиту, але при цьому варто підвищити, як менталітет та свідомість самих студентів, щоб вони більше прагнули знань, так і залучати підприємців, котрі б могли здійснювати інвестиції у навчання кращих студентів.

Куратор Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері,

Гуменна-Дерій М.В.