Бурденюк Тарас Григорович - доцент

Бурденюк Тарас Григорович

Бурденюк Тарас Григорович

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306 Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): burdeniuk@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Стратегічний аналіз. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємств. Фінансовий та управлінський облік.

Публікації:

1. SPACE-аналіз як метод формування стратегічних альтернатив підприємства // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль. – «Економічна думка». – 2011. – С.44-50

2. Типологія конкурентних стратегій // Збірник наукових праць [за ред. д.е.н., проф. З. В. Герасимчука.]. Вип. 9 (33). – Луцьк, 2012. – С. 124-132.

3. Теоретичні засади фінансового механізму // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль. – «Економічна думка». – 2012. – С.201-206

4. Аналіз напрямків діяльності – запорука стійкої конкурентоспроможності птахівничого підприємства // Научный журнал. Культура народов Причерноморья. – №225. – 2012. – С. 17-20.

5. Аналіз продуктового портфеля птахівничого підприємства за методом McKinsey/GE, Shell/DPM, ADL/LC // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т.ХІІІ. – С.43-56

6. Конкурентний аналіз ринку птахівництва України // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Випуск 2 (18). – 2013. – С. 145-152.

7. До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 3. – 2013. – С.35-38.

Дисципліни: Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств; Фінансовий аналіз; Діагностика фінансово-майнового стану підприємств ДСЕ. Облік і аналіз ЗЕД.