Черешнюк Оксана Михайлівна - старший викладач

/ Переглядів: 754

Черешнюк Оксана Михайлівна

Черешнюк Оксана Михайлівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-302.

Кабінет: 2417,

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=F6UbNPsAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Черешнюк, О. Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства / О. М. Черешнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 263-267.

2. Черешнюк, О. М. Особливості витрат інноваційної діяльності в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / О. М.Черешнюк // Бізнесінформ. – 2013. – № 5. – С.188-193.

3. Черешнюк, О.М. Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств / О. М. Черешнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т.15. – С. 218-224.

4. Черешнюк, О.М. Економічна сутність інноваційного лага в цукровій промисловості й концептуальні основи його обліку / / О. М.Черешнюк // Вісник асоціації докторів філософії Україїни. – 2015. – Вип. 1. – С. 50-55.

5. Черешнюк, О.М. Аналіз ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств із використанням економіко-математичного моделювання / В. М. Панасюк, О. М. Черешнюк, Т. В. Лендюк // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: [матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 4–8 липня 2016 року]; Міжнародна академія інформатики. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 288-292

6. Черешнюк, О.М. Економічна експертиза розрахунків з покупцями /С. І. Саченко, О. М. Черешнюк // Сучасні наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Аналіт. центр «Нова економіка», 2016. – С. 69-71.

Дисципліни

Міжнародний аналіз фінансової звітності (з викладанням англійською мовою)

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. The aim of the subject "International Financial Reporting Analysis" is the formation of professional competence in accordance with international standards of accounting to analyze the financial statements, its structure, order preparation, presentation and use of the information obtained.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує вивчення дисципліни. In the process of teaching this subject the main attention is devoted to mastering the professional competence by the students:
the ability to practice the methods of analysis of international financial reporting;
to practice the methods of theoretical and historical generalization, grouping and comparison; abstract and logical observation and cause and effect relationship;
to use the methods of observation, formalization, analysis, synthesis for the research the basic trends of the enterprise development;
to identify the problems and solve them using accounting information and compilation of reported data about the enterprise; to use the methods of induction and deduction;
to study additional reporting forms of an enterprise reporting methods of analysis and synthesis, induction and deduction, economic and mathematical, correlation, and expert estimation and modeling;
to own the information about the purpose, structure and content analysis of the main forms of financial reporting according to the international standards;
to understand the economic essence of the financial reporting indicators;
to own the method of analysis of the forms of financial reporting according to the international standards;
to be able to interpret and use the information provided in the financial statements for taking the management decisions;
to master the skills of comparison and relationship of the main forms of financial reporting;
to be able to coordinate the figures of various forms of financial reporting.