Чи можна вивчити бухгалтерський облік за півроку?!

/ Переглядів: 1566

4 листопада 2016 року о 11.30 год. відбулось засідання наукового круглого столу на тему: «Облік і оподаткування у ХХІ столітті: наука, практика та навчання» в читальному залі наукової бібліотеки ТНЕУ.

Розпочав засідання проректор з наукової роботи, д.е.н., професор З.-М. В. Задорожний. Він привітав професорсько-викладацький склад та Студентський науковий центр кафедри обліку у виробничій сфері і побажав плідної праці на науковій ниві. Професор зазначив, що в нинішніх умовах законодавчих змін бухгалтер повинен поглиблювати свої знання не лише щодо обліку, але й системи оподаткування, аналізу, прогнозування. Зеновій-Михайло Васильович підкреслив, що пишається студентським активом, який не лише на парах, але й в поза лекціями та практичними заняттями прагнуть поглиблювати власні знання, адже саме такі студенти принесуть найвищу користь суспільству.

Далі засідання продовжив вести голова Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері – Окренець Володимир, який і представив доповідачів, зокрема виступили:

1. Петрущак Софія із доповіддю «Професійне навчання, перепідготовка і самоосвіта у сфері обліку й оподаткування» (Науковий керівник – Крупка Ярослав Дмитрович).

2. Тарас Павлюк із доповіддю «Оцінка стану та тенденцій розвитку оподаткування в Україні» (Науковий керівник – Назарова Ірина Ярославівна).

3. Кобернюк Олена із доповіддю «Професії бухгалтера, аналітика, аудитора та їх місце серед інших сучасних професій» (Науковий керівник – Богуцька Лілія Тарасівна).

Виступи супроводжувались низкою дискусій. Особливо цікавим було висловлювання студента Чопа Руслана, який запитав присутніх: «Чи можна вивчити бухгалтерський облік за півроку?! Адже у пресі часто чуємо такі заяви».

Дуже влучно відповіли професори Я. Д. Крупка та З.-М. В. Задорожний. Ярослав Дмитрович сказав, що технічного працівника, яким можна управляти, і який просто натискає кнопочки на комп’ютері, то так, можна підготувати за півроку. Але людину, яка аналізує інформацію, робить певні прогнози нереально. Для цього й потрібна вища школа.

Зеновій Васильович додав, що інколи для того, щоб провести одну господарську операцію, то треба її дуже добре продумати для того, щоб підрахувати усі можливі ризики. Саме таких бухгалтерів і шукають підприємці, а не технічних виконавців.

Після цього на круглому столі обговорили проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів. Самі студенти зазначили, що для них створені умови для додаткового навчання, зокрема, при факультеті діють школи професійної майстерності, а також були організовані безкоштовні курси із вивчення англійської мови. Лиш потрібно почерпнути нові знання.

Підсумували виступи студентів заступник декана ФОА, к.е.н., доцент Т. Г. Бурденюк та в. о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері к.е.н., доцент Н. В. Починок.

Тарас Григорович відзначив, що радіє з того, що постійні зміни у системі обліку і оподаткуванні не лякають студентів, а гартують їхні прагнення до нових знань. Він побажав їм нових наукових досягнень та збільшення кількості членів Студентів наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері.

Наталія Володимирівна подякувала студентам за змістовні доповіді та за те, що робота Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері пожвавилась. Крім того, в.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері висловила побажання розширити коло піднятих на круглому семінарі питань під час наступних засідань Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері.

На такій позитивній атмосфері і закінчилось засідання Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері, про що свідчать зроблені на згадку фото.

Куратор Студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері, к.е.н., ст. викладач М. В. Гуменна-Дерій.