День студентської науки на кафедрі аудиту, ревізії та аналізу ТНЕУ

/ Переглядів: 522

14 квітня 2016 року зусиллями кафедри аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), за підтримки декана факультету обліку і аудиту, кандидата економічних наук, доцента Валентини Миколаївни Панасюк, проведена студентська науково-практична конференція з проблем аналізу, аудиту та статистики. Конференція присвячена 45-річчю з часу створення факультету обліку і аудиту та 50-річчю з часу заснування Тернопільського національного економічного університету.

Програмою було передбачено 24 доповіді студентів 2-5 курсів. Під час конференції виступили 17 доповідачів. Їхні доповіді присвячені науковим проблемам:

- аналізу (8 доповідей): якості продукції, необоротних активів, ефективності залучення і використання кредитів, факторів стратегічного розвитку підприємства, екологічного і маржинального аналізу, аналізу діяльності материнського підприємства, розвитку економічного аналізу в Україні;

- аудиту (5 доповідей): незалежності аудиту, аудиторських процедур, внутрішнього аудиту, державного фінансового аудиту в Україні, різних аспектів розвитку вітчизняного і зарубіжного аудиту;

- статистики (4 доповіді): за індексом людського розвитку у світі, міжнародної статистики, фінансових ресурсів домогосподарств, демографічної статистики.

Високої оцінки за актуальність, глибоке опрацювання матеріалів та творчий підхід до обраних тем досліджень заслуговують доповіді студентів Любові Бабій (група ОКЕДм-11), Віри Бугайчук (група ОКР-41), Мар’яни Вовчак (група ОКР-41), Андрія Данилюка (група ЕК-21), Надії Кізюк (група ОІСм-11), Руслана Клімовича (група ФБС-31), Назарія Лилика (група ОКЕДм-11), Вероніки Рогожкіної (група ОКР-41), Юрія Семененка (група ЕК-21) та інших. Чимало зусиль доклали до таких результатів своїх вихованців викладачі кафедри аудиту, ревізії та аналізу І. Д. Голяш, О. М. Загородна, Я. І. Костецький, З. Б. Литвин, С. Р. Романів, О. Г. Ронська, С. І. Саченко, В. М. Серединська, І. В. Спільник, Р. В. Ціщик, О. М. Черешнюк.

Протягом усієї конференції доповідачам задано кілька десятків запитань, на більшість з яких вони зуміли дати аргументовані відповіді; тривали жваві дискусії щодо стану, проблем і тенденцій розвитку вітчизняної та міжнародної економіки, методики й організації економічного аналізу, зовнішнього і внутрішнього аудиту, теоретичної та прикладної статистики тощо.