«Економічна діагностика в сучасних умовах»

/ Переглядів: 952

Четвертого грудня 2017 року в залі засідань ректорату ТНЕУ в рамках роботи Школи професійної майстерності відбулося засідання круглого столу на тему: «Економічна діагностика в сучасних умовах».

У вітальному слові д.е.н., професор Лучко М. Р. підкреслив важливість дослідження проблематики економічної діагностики та економіко-математичного моделюванню процесу формування місцевих бюджетів з врахуванням тенденцій та закономірностей, які притаманні державному сектору економіки України. Михайло Романович звернув увагу на необхідність вирішення нагальних проблем у діяльності органів казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів, застосування нового плану рахунків бухгалтерського обліку в органах держказначейства.

Заступник начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області, к.е.н. Боліновська Наталія Ярославівна виступила з доповіддю на тему: «Програмно-цільовий метод: аспекти застосування в обслуговуванні місцевих бюджетів».

Доповіді студентів групи ОДС-41 факультету обліку та аудиту охоплювали основні тематичні напрями, передбачені тематикою круглого столу, зокрема: «Суть і значення бюджету в соціально-культурному розвитку країни» (Мергут С.); «Бюджетна система і бюджетні права» (Старик І.); «Склад, структура, принципи та порядок розподілу доходів і видатків бюджету» (Хомин О.); «Поняття бюджетних установ, нормативно-правове регулювання їх діяльності» (Небесна Т.); «Склад соціальної інфраструктури» (Здеб В.); «Сутність, зміст і принципи фінансового планування» (Каторож В.); «Методи фінансового планування» (Івасечко О.); «Розпорядники бюджетних коштів» (Шобська Д.); «Фінансування видатків соціально-культурних установ» (Кок І.); «Порядок складання фінансових планів бюджетних установ. Види кошторисів» (Бодрай В.); «Порядок складання проекту, розгляду і затвердження кошторисів» (Суха Ю.); «Поняття власних надходжень бюджетних установ, їх класифікація і характеристика» (Грицюк І.); «Планування спеціального фонду кошторису бюджетних установ» (Михайловська І.); «Форми і методи фінансового контролю» (Ільків А.); «Державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства» (Покиданець У.); «Роль внутрішнього контролю і аудиту в управлінні бюджетної установи» (Дармограй І.); «Контроль виконання кошторису бюджетної установи» (Кулешко Т.); «Аналіз фінансової стійкості бюджетних установ» (Велюш С.)

У роботі круглого столу взяли участь професорсько-викладацький колектив кафедри бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг та студенти факультету обліку і аудиту.

Круглий стіл проводився у формі дискусії, під час якої учасники обговорювали окреслені доповідачами питання, ділилися власним баченням вирішення проблематики діагностики та моделювання бюджетів установ державного сектору.