Хорунжак Надія Михайлівна - доцент

Хорунжак Надія Михайлівна

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): n.khorunzhak@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах . Облік, контроль та аналіз: теорія та практика. Облік в державному секторі економіки.

Найважливіші праці:

Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 248 с.

Організація інформаційних систем і технологій обліку в бюджетних установах: навчальний посібник. - Тернопіль: Вид. Стародубець, 2003. – 178 с.

Публікації:

1. Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері // Бізнес Інформ. – 2014. – №5. – С. 322-326.

2. Aspects of organization of the estimate formation of the higher educational establishment // Економічний простір. – 2013. – №77. – С.267-277.

3. Організаційні засади розвитку системи обліку бюджетних установ в сучасних умовах // Бізнес Інформ : Міжнародний науковий економічний журнал. – 2013. – №12. – С. 269-275.

4. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників // Вісник ПолтНТУ. – 2013. – №4(41). – С. 148-154.

5. Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницьк – Тернопіль: Тайп. – 2013. №2(19). – С.224–230.

6. Оптимізація показників кошторису бюджетної установи на основі математичного моделювання вхідних і вихідних даних // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. Випуск ХVII. – Рівне: НУВГП. – 2012. – №1. – С.143-150.

7. Функції бухгалтерського обліку бюджетних установ і їх розвиток // Вісник Львівської комерційної академії: Збірник наукових праць. Серія економічна. Випуск 36. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011.– №36. – С. 418–423.

8. Проблеми узгодження законодавчої бази і напрями модернізації обліку в бюджетних установах // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Науковий журнал. Серія : економічні науки. – Житомир. – 2009. – №2 (48). – С. 131–133.

Дисципліни: Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України.