Історія розвитку кафедри аудиту

/ Переглядів: 699

30052062_1991029567813535_5180331859581594342_o.jpgЗдавалось би для окремої людини це прекрасний і молодий вік. Що стосується формування кафедри то це ціла епоха. За цей час відбулися величезні зміни. Але сьогодні хочеться, з приємність, згадати всіх тих хто починав створення кафедри Аудиту.

18 вересня 1992 р. згідно з наказом № 151 по Тернопільському інституту народного господарства на факультеті обліку і аудиту вперше в системі національної вищої школи підготовки бухгалтерів і аудиторів України була створена кафедра аудиту.

Очолив кафедру професор, доктор економічних наук Зіновій Володимирович Гуцайлюк (завідувач кафедри в 1992 – 2002 рр.). Завідувач кафедри аудиту з 1992 р. до 2002 р., д. е. н., професор, дійсний член Академії економічних наук України Зіновій Володимирович Гуцайлюк. Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 8 монографій та 2 фундаментальних навчальних посібників.

Кафедра виникла практично одночасно із формуванням ринкових економічних відносин в Україні й появою нового виду контролю –незалежного аудиторського. З перших днів функціонування кафедрою була обрана комплексна тема наукових досліджень, що стосувалась проблем становлення, розвитку й організації аудиторської діяльності в нашій тоді молодій незалежній державі. З 1996 р. кафедра аудиту стала випусковою і здійснювала підготовку фахівців зі спеціалізації «Ревізія і контроль» за спеціальністю «Облік і аудит» усіх форм навчання. Метою діяльності кафедри була підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямком «Контроль і ревізія» для служб внутрішньосистемного та внутрішньогосподарського контролю, незалежного зовнішнього і внутрішнього аудиту й інших суб’єктів контролю.

На кафедрі аудиту розпочинали свою діяльність доценти: Маркіян Теодорович Щирба, Володимир Михайлович Глух, Людмила Андріївна Будник, Ігор Євгенович Прибега, Ірина Вадимівна Данилюк, Ірина Дмитрівна Голяш, Світлана Романівна Романів, Світлана Іванівна Саченко.

В жовтні-грудні 2002 р. виконувачем обов’язки завідувача кафедри аудиту був к. е. н., доцент Маркіян Теодорович Щирба.

Другий етап кафедротворення розпочався з 2003 р. Кафедру аудиту перейменовано на кафедру обліку, ревізії і аудиту. Мотивами цього були такі аргументи: спеціалізація стала однією з найбільш популярних серед студентів спеціальності «Облік і аудит» – в 2-3 рази збільшився набір на перші курси денної та заочної форм навчання; спеціалізація «Ревізія і контроль» стала найпривабливішою серед спеціалізацій спеціальності «Облік і аудит».

Щорічний випуск у цей період становив майже 200 студентів.

З січня 2003 року кафедру обліку, ревізії і аудиту очолив кандидат економічних наук, професор Ярослав Васильович Мех. Автор понад 180 наукових праць, в тому числі монографій. У науці займається аудитом, аналізом, обліком раціонального використання ресурсів, ефективністю фінансово-господарської діяльності, виявленням і використанням внутрішніх резервів підприємств різних галузей економіки України.

Спеціалізація студентів «Ревізія і контроль» у багатоспектровій спеціальності «Облік і аудит» була єдиною в Україні, започаткованою і утвердженою в Тернопільському національному економічному університеті.

Жодний інший економічний ВНЗ не здійснював підготовки в розрізі спеціальності «Облік і аудит» за спеціалізацією «Ревізія і контроль». Звідси, попит на випускників кафедри.

За обстеженням, проведеним на кафедрі, кожен другий випускник працює в системі державного або внутрішньогосподарського контролю, очолює аудиторські фірми і служби внутрішнього аудиту в підприємствах.

Третій етап характеризувався припливом нових наукових сил (на кафедру прийшли к. е. н, доцент Р. Р. Кулик, к. е. н., доцент В. М. Серединська – відомі науковці-аналітики), зміцненням матеріально-технічної бази, науковими доробками, результатами співпраці з контролюючими органами, що сприяло формуванню нового статусу кафедри.

Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися заради зміни вивіски. Кожного разу при черговому перейменуванні кафедри розроблялись нові плани, досягався успіх нових етапах її розвитку.

У 2009 р. утвердилася кафедра аудиту, ревізії та контролінгу. Кафедру очолив доктор економічних наук, професор М. С. Пушкар. Завідувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу з 2009 р. до 2014 р., д. е. н., професор Михайло Семенович Пушкар. В Тернопільському національному економічному університеті працює з 1971 р. З 2014 р. і донині – професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу.

Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу стала педагогічним, науковим центром, в якому виконувалися науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію і особливо з контролінгу. Ця сфера наукової діяльності успішно розвивалася на кафедрі і виросла до масштабів утворення наукового Центру з проблем контролінгу – єдиного в Україні. Його науковим керівником був відомий вчений, автор багатьох праць з контролінгу, професор, д. е. н. М. С. Пушкар. Центр надав понад 200 консультацій практичним працівникам, студенти виконали майже 150 наукових праць за тематикою Центру.

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу сформована 29 серпня 2014 р. шляхом злиття кафедри економічного аналізу і статистики та кафедри аудиту, ревізії та контролінгу відповідно до наказу ректора Тернопільського національного економічного університету № 147 «Про реорганізацію кафедр аудиту, ревізії та контролінгу і економічного аналізу і статистики» від 25. 04. 2014 р. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Василь Антонович Дерій, дійсний член Академії економічних наук України .Автор (співавтор) 231 наукової і навчально-методичної праці, в тому числі 3 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, 8 курсів лекцій та брошур, 49 методичних розробок, 38 фахових статей. Загальний обсяг опублікованих праць перевищив 400 друк. арк., в тому числі особисто автора – майже 170 друк. арк.

У 2017 році і до нині кафедру очолює к.е.н., доцент Адамик Оксана Василівна. Адамик Оксана Василівна – автор понад 100 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, зокрема, 1 одноосібної, 4 навчальних посібників і підручника, 46 статей у фахових виданнях.

За роки функціонування на кафедрі працювали: Зіновій Володимирович Гуцайлюк (д. е. н., проф.); Михайло Семенович Пушкар (д. е. н., проф.); Ярослав Васильович Мех (к. е. н., проф.); Олександр Любомирович Шашкевич (к. е. н., доц.); Володимир Михайлович Глух (к. е. н., доц.); Роман Романович Кулик (к. е. н., доц.); Маркіян Теодорович Щирба (к. е. н., доц.); Людмила Андріївна Будник (к. е. н., доц.); Ірина Вадимівна Данилюк (к. е. н., доц.); Віра Миколаївна Серединська (к. е. н., доц.); Світлана Романівна Романів (к. е. н., доц.); Ірина Дмитрівна Голяш (к. е. н., доц.); Оксана Андріївна Хаблюк (к. е. н., доц.); Світлана Іванівна Саченко (к. е. н., доц.); Ігор Євгенович Прибега (к. е. н., доц.); Надія Петрівна Михайлишин (к. е. н., доц.); Віта Зіновіївна Семанюк (к. е. н., доц.); Ігор Петрович Кушнірик (викл.); Ганна Василівна Жубіль (викл.); Леся Ігорівна Боїла (к. е. н., викл.); Наталія Іванівна Федоронько (к. е. н., викл.); Ірина Маркіянівна Щирба (к. е. н., ст. викл.); Людмила Іванівна Швець (к. е. н., викл.); Ольга Григорівна Ронська (к. е. н., викл.). З допоміжного персоналу у різні періоди діяльності кафедри працювали Марія Петрівна Максимович, Лариса Петрівна Саган, Галина Мирославівна Крива, Іванна Юріївна Дідушин, Зоряна Зотіївна Островська, Оксана Петрівна Соловій.

Прикладні дослідження кафедри були спрямовані на виконання розробок у галузі аудиту, ревізії, обліку та контролінгу, більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій збору та узагальнення інформації, формування якісно нових показників, вдосконалення існуючих підсистем обліку та ін.).

Практична цінність прикладних досліджень кафедри полягала у їхньому впровадженні у виробництво та використанні у навчальному процесі. За результатами дослідження розроблено відповідні пропозиції та рекомендації щодо основ організації системи контрольно-ревізійного процесу в Україні; досліджено систему державного та муніципального контролю тощо.

Значимою складовою наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри було залучення до наукової роботи студентів. Ознайомлення студентів із сучасними досягненнями наукової думки, інструментарієм сучасних наукових досліджень за напрямками діяльності кафедри відбувалось у навчальний та позанавчальний час через наукових гуртках, конференціях, круглих столах, ділових іграх.

Можливо у когось ще є світлини, додавайте сюди.Буде приємно згадати. Адже без минулого немає майбутнього.