Круглий стіл «Аудиторська діяльність: сучасне та майбутнє»

/ Переглядів: 936

21 квітня 2016 року у бібліотеці ТНЕУ відбувся круглий стіл на тему «Аудиторська діяльність: сучасне та майбутнє».

У роботі круглого столу взяли участь майже 40 осіб: студенти, викладачі кафедри аудиту, ревізії та аналізу, а також практикуючі аудитори – керівники аудиторських фірм.

Під час круглого столу її учасники обговорили сучасні теоретичні та практичні проблеми розвитку вітчизняного аудиту.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, д. е. н., професор Дерій Василь Антонович. Він звернув увагу на актуальність обраної для круглого столу тематики та її зв’язок із щорічним святкуванням Дня аудитора в Україні 22 квітня.

Мельник Роман Олексійович, к. е. н., доцент, сертифікований аудитор, директор аудиторської фірми “ Консул ” у своєму виступі звернув увагу на багатоспектровості сучасних проблем аудиту та неадекватності теоретичного й практичного рівнів його розвитку. Роман Олексійович запросив студентів до проходження практики і отримання практичних консультацій в аудиторській фірмі “ Консул ”, а викладачів – до стажування та подальшої співпраці щодо написання наукових фахових статей, розроблення і поглиблення актуальних положень нормативно-правових актів, навчальних програм, тестів з аудиту.

Ця аудиторська фірма існує уже понад 20 років і неодноразово сприяла нашому університету у посиленні практичної складової багатьох наших випускників, які нині є успішними головними бухгалтерами, сертифікованими аудиторами, контролерами-ревізорами, менеджерами.

Бабій Л., студ. гр. ОКЕДм-11; Бугайчук В., студ. гр. ОКР-41; Гаман М., студ. гр. ОКР-41; Головко А., студ. гр. ОАс-11; Рогожкіна В., студ. гр. ОКР-41; Субчук А., студ. гр. ОКР-41 виступили на засіданні круглого столу з доповідями, присвяченими сучасним проблемам аудиту:

• експансії “Великої четвірки” аудиторських компаній;

• невпорядкованості термінології аудиту та його нормативно-правової бази;

• неможливості дотримання норм аудиту в умовах корумпованості;

• недосконалості процесу регулювання аудиторської діяльності;

• відсутності повноважень громадських організацій у вирішенні питань розвитку аудиту;

• проблемам методичної бази аудиту тощо.

Учасники круглого столу взяли активну участь у дискусіях та обговоренні виголошених доповідей, сформували власні пропозиції щодо вирішення сучасних проблем, які стосуються аудиторської діяльності в Україні.

Щирба Маркіян Теодорович, к. е. н., доцент, сертифікований аудитор, директор ТОВ «Аудиторська фірма “Галичина-аудитсервіс”, керівник Західного регіонального відділення АПУ зазначив, що круглий стіл об’єднав студентів, науковців та професіоналів заради майбутнього аудиту і саме молодому поколінню належить вирішувати усі проблеми його подальшого розвитку.

Найактивнішим учасникам круглого столу було вручено сертифікати.

Модератором на засіданні цього круглого стола була к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу Голяш Ірина Дмитрівна, яка вміло керувала засіданням і успішно його провела.

Підготовці та проведенню круглого столу активно сприяли к. е. н., доценти Будник Л. А., Михайлишин Н. П., Романів С. Р., Саченко С. І., Серединська В.М., к. е. н., викладач Черешнюк О. М.