Круглий стіл - Бухгалтерський облік в державному секторі економіки: реалії сьогодення

/ Переглядів: 1068

04.jpg

16 квітня 2015 року кафедрою обліку в державному секторі економіки та сфері послуг проведено круглий стіл на тему «Бухгалтерський облік в державному секторі економіки: реалії сьогодення».

Захід проводився спільно з ТОВ Аудиторська фірма «Тер Аудит» та ТВ ВТО «Асоціація платників податків України в Тернопільській області».

Метою круглого столу стало напрацювання теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційного та методичного забезпечення обліку в установах державного сектору економіки.

З вітальним словом до учасників заходу виступив доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, експерт Наукової ради МОН України Задорожний Зеновій-Михайло Васильович. Він наголосив на доцільності проведення таких наукових заходів, підкреслив актуальність тематики круглого столу та побажав учасникам плідних дискусій.

У роботі круглого столу взяли участь:

модератор круглого столу – Лучко М. Р., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг ТНЕУ;

Шашкевич О. Л., к.е.н., доцент, декан факультету обліку і аудиту;

Фурман А. В., д.психол.н., професор кафедри психології та соціальної роботи;

Дутка І. С. голова ради ТВ ВТО «Асоціація платників податків України в Тернопільській області»;

Галушка Н. Й., к.е.н., бухгалтер-експерт ТОВ Аудиторська фірма «Тер Аудит»;

Іванечко П. М., к.е.н., бухгалтер-експерт ТОВ Аудиторська фірма «Тер Аудит»;

Іванечко Ю. М., к.е.н., бухгалтер-експерт ТОВ Аудиторська фірма «Тер Аудит»;

професорсько-викладацький колектив кафедри бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

аспіранти та здобувачі.

Круглий стіл проводився у формі дискусії, спрямованої на вирішення нагальних проблем розвитку системи бухгалтерського обліку в державному секторі Україні.

Підводячи підсумки, модератор круглого столу, д.е.н., професор Лучко Михайло Романович, відзначив актуальність винесених на обговорення питань, результативність дискусії, її практичну спрямованість та підкреслив, що головні пропозиції доповідачів будуть передані Методологічній раді з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.