Круглий стіл - Бухгалтерський облік в Україні в процесі імплементації європейського законодавства - підсумки

/ Переглядів: 1386

Круглий стіл ФОА ТНЕУ

У контексті пошуку шляхів та вирішення проблем імплементації європейського законодавства кафедра бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг 15 грудня 2014 року провела круглий стіл на тему: «Бухгалтерський облік в Україні в процесі імплементації європейського законодавства».

Із вступним словом виступив модератор круглого столу, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Лучко Михайло Романович. Він підкреслив актуальність тематики круглого столу, зазначивши, що в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів система бухгалтерського обліку в Україні повинна бути удосконалена з врахуванням досвіду країн ЄС, а також базуючись на реаліях економічної, політичної, соціальної ситуації в країні, на вітчизняному науковому та практичному досвіді.

У роботі круглого столу взяли участь:
- Вакальчук Роман – PhD, Інститут міжнародних відносин, м. Осло, Королівство Норвегія – дистанційно (за допомогою Skype);
- Тшинський Павел – PhD, Польсько-український форум партнерства, секретар – дистанційно (за допомогою Skype);
- Кузьмінський Ю.А. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – дистанційно;
- Гуцайлюк З.В. – доктор економічних наук, професор кафедри обліку у виробничій сфері ТНЕУ;
- Шашкевич О.Л. – кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, декан факультету обліку і аудиту ТНЕУ;
- професорсько-викладацький склад, аспіранти кафедри бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг ТНЕУ.

Круглий стіл проводився у формі дискусії, спрямованої на вирішення нагальних проблем подальшого розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні в умовах імплементації європейського законодавства.

Результати досліджень будуть опубліковані у колективній монографії кафедри бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг.

Фотозвіт: