Науково-практичний батл

/ Переглядів: 264

29749441_936754633155117_4619695471660635191_o.jpg29 березня 2018 року у тренінг-студії факультету обліку і аудиту відбувся науково-практичний батл на тему: «Переваги та недоліки впровадження практики подання звітності за міжнародними стандартами у вітчизняних підприємствах» в якому взяли участь студенти та пророфесорсько-викладацький склад кафедри обліку у виробничій сфері.

Глобалізація ринків товарів, капіталів останнім часом суттєво підвищила вимоги до якості публічної фінансової звітності. Стала очевидною потреба всіх учасників ринку у прозорій (відкритій) інформації про фінансовий стан і результати діяльності кожного учасника ринку, які зацікавлені отримувати повну та відкриту інформацію про дії одне одного. Ринкові відносини породжують зацікавленість позичальників і кредиторів, емітентів і інвесторів, банків і вкладників, директорів і акціонерів. На основі звітності можна бачити ефективність рішень і відповідальність тих, хто приймає рішення. На допомогу у формуванні саме такої прозорої фінансової звітності було запропоновано використовувати уніфіковані стандарти бухгалтерського обліку та звітності у світовій практиці. Зрозуміло, що Україна не залишається осторонь цього процесу. Саме про переваги та недоліки впровадження практики подання звітності за міжнародними стандартами у вітчизняних підприємствах зібралися подискутувати студенти – учасники студентського наукового центру кафедри обліку у виробничій сфері.

Науково-практичний батл розпочався із привітального слова д.е.н., професора, проректора з наукової роботи З.-М. В. Задорожного. Він наголосив на важливості використання іноземного досвіду у практиці формування показників звітності, але при цьому відмітив, що не все пропоноване міжнародною спільнотою є прийнятним для вітчизняного використання. Тому важливим завданням перед майбутніми професіоналами в галузі бухгалтерського обліку є вміння знайти найкращі можливості для запровадження окремих положень МСФЗ. Як член методологічної ради з бухгалтерського обліку запропонував студентам за наявності обґрунтованих пропозицій із удосконалення обліку в Україні розглянути їх для впровадження до використання у практичній діяльності.

Декан факультету обліку і аудиту к.е.н., доцент В. М. Панасюк також підкреслила важливість вивчення досвіду міжнародних організацій із формування фінансової звітності, оскільки сама глибоко досліджує дану проблематику, що підтверджено рядом посібників, наукових статей. Цікаво обрана форма проведення наукового заходу – адже стимулюватиме до роздумів усю аудиторію.

Із привітальним словом також виступила в.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері к.е.н, Н. В. Починок та підкреслила доброзичливу атмосферу у залі, запросила до дискусії не лише членів студентського наукового центру, а й присутніх гостей.

Після цього студенти активно наводили аргументи щодо необхідності застосування МСФЗ та на противагу їм докази щодо використання таки власних діючих стандартів. До дискусії долучалися присутні викладачі. За результатом проведеного діалогу варто відмітити про відсутність переможців та переможених, адже не можна однозначно схилитися до однієї команди чи іншої, тому що підтвердження кожної тези є досить обґрунтованими.

Для підсумування результатів, отриманих у даному батлі було запрошено д.е.н., професора, практикуючого аудитора Я. Д. Крупку, який зазначив , що перші кроки до переходу на МСФЗ були зроблені ще у 1998 році, коли постановою КМУ від 28.10.1998 р. № 1706 було затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Даний процес триває і сьогодні.

Науково-практичний батл відбувся надзвичайно динамічно та цікаво.

Координатор проекту к. е. н., доцент Зарудна Наталія Ярославівна.