Результати проведення днів науки на Факультеті обліку і аудиту

/ Переглядів: 971

Дні науки

В рамках проведення 15 квітня 2015 року загальноуніверситетської наукової конференції «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації» в а. 2110 відбулося секційне засідання за напрямом «Удосконалення національної системи обліку, аналізу та аудиту» за участю професорсько-викладацького складу та студентів факультету обліку і аудиту, факультету фінансів, Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, котрі навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

До вітального слова, окрім представників факультету обліку і аудиту: декана, завідувачів кафедр, було запрошено генерального директора ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» Карпика Ярослава Михайловича, котрий зосередив увагу на прикладній складовій конференції, в тому числі, і стосовно набуття навиків виступів перед аудиторією.

Для участі у конференції подано 34 наукові студентські доробки. Під час секційного засідання відбулося 17 виступів студентів-учасників конференції. Слід відзначити, що всі доповіді секційного засідання конференції, були досить цікавими, а кожна з них ставала підставою для запитань та обговорень досліджуваної теми. Усі виступи супроводжувались презентаціями.

Найбільш змістовні і цікаві доповіді, що охоплювали теоретичні та прикладні аспекти секційного напрямку конференції оргкомітетом секційного засідання рекомендовано відзначити грамотами, а саме:

1-ше місце: Кізюк Н., ст. гр. ОБ-41 (н.к. – доц. Починок Н.В.), тема доповіді «Перспективи використання «хмарних технологій» в обліку»;

2-ге місце: Лилик Н., ст. гр. РК-41(н.к. – проф. Пушкар М.С.), тема доповіді «Облік як інформаційна підсистема підприємства»;

Чоп Р., ст. гр. ОП-21 (н.к. – проф. Крупка Я.Д.), тема доповіді «Методи оцінки інвестицій в системі обліку»;

3-тє місце Рикульський Б., ст. гр. ОДСм-51(н.к. – ст. викл. Фаріон А. І.), тема доповіді «Безготівкові розрахунки в установах державного сектору економіки та вплив ПСБО на них».

За ініціативи оргкомітету секційного засідання усім учасникам вручено іменні подяки за участь у студентській конференції з метою заохочення до подальших наукових досліджень.

Координаторами студентської наукової роботи кафедр ФОА, для студентів, незадіяних у роботі секційного засідання, було організовано перегляд фільму за книгою «Свобода вибору» Нобелівського лауреата з економіки Мілтона Фрідмана та презентацію матеріалів про лауреатів Нобелівської премії з економіки, зокрема у сфері аналізу. Проведено обговорення напрямків та перспектив розвитку вітчизняних наукових шкіл з обліку, аналізу та контролю.

Під час роботи конференції опрацьовано важливі науково-теоретичні та практичні проблеми дослідження сучасних кризових явищ в економіці та питання обліково-контрольного і аналітичного забезпечення функціонування системи управління підприємством. Отримані висновки та рекомендації відзначаються як науковою, так і практичною значимістю, визначенням актуальності проблем та шляхів їх вирішення.

Проведення конференції за визначеним напрямком в рамках Дня науки Тернопільського національного економічного університету дозволило гармонійно поєднати навчальну та наукову діяльність студентів, забезпечити фахове спілкування та розширити коло наукових інтересів учасників.

Фотозвіт: