Рожелюк Вікторія Миколаївна - професор

Рожелюк Вікторія Миколаївна

Рожелюк Вікторія Миколаївна

Посада: Професор кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Доктор економічних наук.

Вчене звання: Професор

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): v.ruzheliuk@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Організація обліку, контролю та аналізу діяльності переробних підприємств АПК у ринковому середовищі.

Найважливіші праці:

Навчальний посібник «Стандартизація обліку».

Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств: монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 488с.

Публікації:

1. Огляд існуючих видів обліку в контексті доцільності інтеграції облікової системи. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: монографія / під заг. ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Київ. 2013. – С. 241-269.

2. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств: монографія / Рожелюк В.М. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 488 с.

3. Заходи забезпечення захисту облікової інформації. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: ПП «Рута», 2013. – С. 335-340.

4. Організація обліку як цілеспрямована діяльність власника підприємства. /В.М. Рожелюк// Інноваційна економіка Всеукраїнський науково – виробничий журнал №3 2014 [52] м. Тернопіль 2014 С.196-203.

5. Проблемы процесса формирования учетной политики /В.Н. Рожелюк// Международный бухгалтерский учет. 46 (292) – 2013 декабрь. – С.41-49.

6. Лучко, М. Р., Звітність установ державного сектору економіки : навч. посіб. / М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 180 с.

Дисципліни: Організація обліку; Стратегічний облік та аналіз; Облік в зарубіжних країнах; Облік і звітність у бюджетних установах.