Студентське самоврядування

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Тернопільським національним економічним університетом. Участь у студентському самоврядуванні є правом всіх студентів, які навчаються і Університеті та об’єднує студентів, які виявили бажання брати у ньому участь.

dsc_2016.jpg

Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів факультету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї діяльності тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів факультету, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Завдання та функції студентського самоврядування:
1. сприяння забезпеченню рівних умов доступу громадян до вищої освіти;
2. забезпечення і захист прав та інтересів членів академічної громади, зокрема стосовно організації навчального процесу;
3. сприяння навчальній, науковій, громадській і творчій діяльності членів академічної громади, їхнім заняттям фізкультурою та аматорським спортом;
4. сприяння покращенню умов проживання і відпочинку членів академічної громади;
5. сприяння діяльності гуртків, товариств, клубів за інтересами, громадських організацій та інших добровільних об'єднань членів академічної громади Тернопільського національного економічного університету;
6. організація співпраці з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
7. сприяння міжнародній мобільності студентського самоврядування Тернопільського національного економічного університету;
8. сприяння працевлаштуванню випускників.

Положення про студентське самоврядування 13


Склад студентського активу Факультету обліку і аудиту