Соловій Оксана Петрівна - старший лаборант

/ Переглядів: 1101

solovij.jpg

Соловій Оксана Петрівна

Посада: старший лаборант

Телефон: (0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: dep_rc@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Соловій О.П. Трансформація механізмів обліку для економічної безпеки в умовах конкуренції / З.З. Островська / Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-26 листопада 2010 р. – Тернопіль, ТНЕУ. Ч.2 – С.318-322.

2. Соловій О.П. Державний фінансовий контроль: проблеми та перспективи розвитку / З.З. Островська / Система контролю: проблеми та перспективи розвитку. Збірник доповідей круглого столу 3 червня 2011р. Тернопіль ТНЕУ С. 64-67.

3. Соловій О.П. Особливості аудиторської діяльності в умовах глобалізації економіки / Я.В. Мех / Вісник Львівської комерційної академії, серія економічна, Вип. 23. Львів: Львівська комерційна академія, 2011. –С. 129-135.

4. Соловій О.П. Шляхи вдосконалення системи організації контролю за дебіторською заборгованістю підприємства / З.З. Островська / Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні: Тези доповідей загальноуніверситетської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня ТНЕУ «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ», 14 квітня 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 54-59.

5. Соловій О.П. Сучасна методологія контролю виявлення і використання внутрішніх резервів / Я.В.Мех / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України» / 27-28 жовтня 2011 р. – Тернопіль, 2011. – 358 с.– С.166 – 168.