Вийшла з друку колективна англомовна монографія «Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation»

/ Переглядів: 733

У видавничо-поліграфічному центрі «Економічна думка ТНЕУ» вийшла з друку колективна англомовна монографія «Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation» (Бухгалтерський облік в Україні в умовах імплементації європейського законодавства) за загальною редакцією д.е.н., професора, завідувача кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Лучка Михайла Романовича.

Монографія присвячена перспективам розвитку й удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог європейського законодавства та проблемам запровадження принципів і підходів, рекомендованих міжнародними стандартами фінансової звітності. Дослідження містить теоретичні обґрунтування шляхів удосконалення нормативно-правової бази та практики ведення обліку, елементи вирішення організаційних питань, а також обґрунтування доцільності застосування для облікового відображення сучасних новітніх методів і інформаційних моделей.

Авторами монографії є колектив науковців кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, а саме:

Chapter 1. GLOBAL ASPECTS OF THE ADAPTATION OF ACCOUNTING IN UKRAINE WITH EU LEGISLATION (д.е.н., проф. Лучко М.Р., д.е.н., доцент Хорунжак Н.М., к.е.н., доцент Бенько І.Д., к.е.н., доцент Зорій Н.М., к.е.н., доцент Сисюк С.В.);

Chapter 2. LOCAL ASPECTS OF THE ADAPTATION OF ACCOUNTING IN UKRAINE UNDER THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES (д.е.н., доцент Рожелюк В.М., к.е.н., доцент Мельник Н.Г., к.е.н., доцент Адамик О.В., к.е.н., доцент Яцишин С. Р., к.е.н., ст.викладач Лукановська І.Р., к.е.н., ст.викладач Штимер Л.Т.);

Chapter 3. THE PROBLEMS OF INFORMATION AND PERSONNEL PROVISION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEMS (к.е.н., доцент Жукевич С.М., к.е.н., доцент Бурденюк Т.Г., к.е.н., доцент Савчук Л.І.

к.е.н., ст.викладач Фаріон А.І.).

Монографія призначена для науковців, практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.