Вийшла з друку колективна монографія кафедри обліку у виробничій сфері «Conceptual approach to reforming of the national accounting system»

/ Переглядів: 1486

Обкладинки книги

Вийшла з друку колективна монографія кафедри обліку у виробничій сфері (англомовне видання) «Концептуальні підходи до реформування національної системи бухгалтерського обліку» «Conceptual approach to reforming of the national accounting system»(за науковою редакцією д.е.н., професора Задорожного З.-М. В.) Монографія видана американським видавництвом «Kindle Publishing» (м. Сіетл, штат Вашингтон, США) з присвоєнням ISBN: 978-0-692-82742-0

У монографії дано характеристику сучасного стану та напрямів вдосконалення бухгалтерського обліку, його окремих об’єктів в Україні в контексті міжнародних тенденцій гармонізації фінансової звітності та сучасних потреб управління економікою. Авторами надані пропозиції щодо гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення бухгалтерської інформації, особливо в умовах комп’ютерно-комунікаційної форми обліку. Розкрито роль обліку у здійсненні соціальної діяльності підприємств, питання трансформації обліку та звітності підприємств до міжнародних вимог як один із шляхів покращення інвестиційного клімату в Україні.

Видання стало результатом праці колективу авторів: д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету Задорожний З.-М. В., д.е.н., професор Крупка Я. Д., д.е.н., доцент Любенко А. М., д.е.н., доцент Скаско О. І., к.е.н., доценти: Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Зарудна Н. Я., Кундеус О. М., Мельничук І. В., Мороз В. П., , Муравський В. В., Назарова І. Я., Омецінська І. Я., Панасюк В. М., Питель С. В., Починок Н. В., Романів Р. В., Фаріон В. Я., Шевчук О. А.; к.е.н., старші викладачі: Богуцька Л. Т., Гуменна-Дерій М. В., Мужевич Н. В., Римар Г. А., к.е.н., викладач Галещук С. М. та викладач Судин Ю. А.

Монографія призначена для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників, бухгалтерів і економістів підприємств.