Викладачі ТНЕУ взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції та у програмі підвищення кваліфікації (м.Прага, Чеська республіка)

/ Переглядів: 2535

Впродовж 20-27 листопада 2016 року доцент Фаріон А. І. та старший викладач Лукановська І. Р. кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, а також викладач КЕПІТ ТНЕУ Парнета О. Й. взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» та у програмі підвищення кваліфікації «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (м.Прага, Чеська республіка).

Серед організаторів та виступаючих конференції були: рrof. dr. Wadim Strielkowski (University of Cambridge), рrof. Anetta Zielinska (University of Wroclaw), dr. Cezary Kwiatkowski (University of Wroclaw), dr. Petr Burda (University of Economics, Prague) та багато інших, адже кількість учасників становила 110 осіб з України, Польщі, Німечинни та Чеської республіки.

Вченими обговорювалося питання входження України у європейський освітній простір та приєднання її до Болонської декларації. Також ученими було зазначено, що країна робить впевнені кроки на шляху забезпечення собі належного місця у світовій освітній спільноті, оскільки ключовою парадигмою сучасної освіти стає її орієнтація на особистість, а це потребує докорінного оновлення і перебудови усталених методичних підходів. Тому в умовах суспільної демократизації та гуманізації виникає потреба у появі нових вимог до особистісно-професійних якостей фахівців із вищою освітою.