Засідання круглого столу на тему: «Бухгалтерська професія майбутнього: аспекти локальні та глобальні»

/ Переглядів: 1728

1447320759_img_0433.jpg10 листопада 2015 року о 14.00 в читальному залі бібліотеки ТНЕУ відбулося засідання круглого столу на тему: «Бухгалтерська професія майбутнього: аспекти локальні та глобальні».

Захід проводився в рамках Школи професійної майстерності, започаткованої д.е.н., професором, сертифікованим аудитором, завідувачем кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Лучком М.Р., за сприяння декана факультету обліку і аудиту к.е.н., доцента Панасюк В.М. та експертів аудиторської фірми «Тер Аудит».

У роботі круглого столу також взяли участь д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері Гуцайлюк З.В., д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері Крупка Я.Д., д.е.н., професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу Пушкар М.С., д.психол.н., професор кафедри психології та соціальної роботи Фурман А.В., к.е.н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, заступник декана ФОА Маслій В.В., директор центру працевлаштування та зв`язків з випускниками Кривий З.І., к.е.н., доцент, начальник навчально-методичного відділу Надвиничний С.А., керівник представництва ТОВ «Баланс-клуб» в Тернопільській області Чабан Г.В., професорсько-викладацький колектив кафедри бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, аспіранти, здобувачі та студенти 3-5 курсів факультету обліку і аудиту.

Метою круглого столу стало обговорення актуальних питань сучасного ринку праці, зміни в оподаткуванні, проблемні аспекти та нововведення в бухгалтерському обліку.

Доповідь на тему «Ринок праці: яким повинен бути бухгалтер» презентував д.е.н., професор Лучко М.Р. Він провів історичні паралелі між минулим та сучасним досвідом підготовки фахівців з обліку і аудиту, окреслив проблематику та визначив шляхи покращення підготовки конкурентоспроможних професіоналів. Михайло Романович детально охарактеризував професійні компетенції, якими повинен володіти сучасний бухгалтер, та окреслив перспективи освітньої діяльності, принципи організації навчального процесу, нові підходи до філософії освіти відповідно до вимог ринку праці.

Цікавими для учасників круглого столу були доповіді к.е.н., експертів ТОВ Аудиторська фірма «Тер Аудит» Іванечка Ю.М. на тему «Зміни в оподаткуванні та нововведення в бухгалтерському обліку» та Іванечка П.М. на тему «Інфляція 46%: індексуємо заробітну плату». Вони поділилися актуальною інформацією із зазначених проблем та практичним досвідом їх вирішення.

Круглий стіл проводився у формі дискусії, у ході якої інші учасники жваво обговорювали окреслені доповідачами проблеми, ділилися власним баченням.

Підводячи підсумки, д.е.н., професор Лучко Михайло Романович, відзначив актуальність винесених на обговорення питань, результативність дискусії, її важливість для майбутніх фахівців з обліку і аудиту, практичну спрямованість та подальшу необхідність таких заходів.