Завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу

/ Переглядів: 770

Дерій Василь Антонович

Дерій Василь Антонович

Посада: завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: ((0352)47-50-50*12-757, Внутрішній: 12-757.

Кабінет: 2403

Скринька: vasyl_deriy@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kqow0V8AAAAJ&hl=uk

Дерій Василь Антонович, завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу , доктор економічних наук, професор.

В. А. Дерій народився 26 червня 1959 року в с. Нагірянка Чортківського району Тернопільської області.

Закінчив Нагірянську восьмирічну школу (1974 р.), Копичинський технікум бухгалтерського обліку з відзнакою (1977 р.), економічний факультет Української сільськогосподарської академії з відзнакою (1981 р.), аспірантуру при Київському інституті народного господарства (1990 р.), докторантуру при Тернопільському національному економічному університеті (2012 р.).

В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз виробництва та реалізації продукції скотарства» за спеціальністю 08.00.12 «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», а в 2012 р. – докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Працював на посадах головного бухгалтера колгоспу «Золота нива» (с. Буряківка) Заліщицького району Тернопільської області (1982 р.), провідного спеціаліста підвідділу бухгалтерського обліку та звітності Тернопільського обласного агропромислового комітету (1986-1987 рр.).

В Тернопільському національному економічному університеті з 1982 р. (крім 1986-1989 рр.): асистент (1982-1985 рр.), викладач (1990 р.), старший викладач (1991 р.), доцент (1991-2001 рр.), професор кафедри обліку і аудиту в підприємствах АПК (2001-2003 рр.); доцент кафедри обліку і аудиту в інвестиційній сфері, заступник декана з наукової роботи факультету економіки і менеджменту інвестицій (2007-2008 рр.); доцент кафедри обліку у виробничій сфері (2009-2010 рр.), водночас, з 1996 до 2010 рр. – заступник завідувачів відповідних кафедр з наукової роботи; з 03 грудня 2012 р. і до 31 серпня 2013 року – виконувач обов’язківзавідувача кафедри економічного аналізу і статистики, а з 01 вересня 2013 року до 29 серпня 2014 року – завідувача цієї кафедри; з 29 до 31 серпня 2014 року – виконувач обов’язківзавідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, а з 01 вересня 2014 року донині – завідувача цієї кафедри.

Автор (співавтор) 242 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, 8 курсів лекцій та брошур, 49 методичних розробок, 38 фахових статей. Загальний обсяг опублікованих праць перевищив 400 друк. арк., втому числі особисто автора – майже 170 друк. арк.

Член Вченої ради ТНЕУ, спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при ТНЕУ Д 58.082.03. Неодноразово брав участь у роботі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальностей 6.03050901, 7.03050901 та 7.03050901 «Облік і аудит» в ролі як голови, так і члена експертної комісії.

Голова Тернопільського відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Правління цієї Федерації (2013 р.).

Доктор економічних наук (з 2013 р.), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу в підприємствах агропромислового комплексу (з 1993 р.), дійсний член Академії економічних наук України (з 2015 р.). Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва (САРА) (з 2013 р.).

Заступник головного редактора наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» (з 2015 р.), член редколегії міжнародного збірника наукових праць «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації» (з 2013 р.).

За наукового керівництва В. А. Дерія 4 аспіранти успішно захистили кандидатські дисертації: Шевчук О. А. (2012 р.), Яковець Т. А. (2013 р.), Мужевич Н. В. (2014 р.), Кондрич В. І. (2016 р.).

Дерій В. А. був та є науковим керівником і виконавцем понад 10 науково-дослідних тем, у тому числі: «Проблеми розвитку теорії та практики економічного аналізу, контролю та статистики» (номер державної реєстрації 0114U006472); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в глобальному інформаційному суспільстві» (№ державної реєстрації 0114U001087); «Аналітичне забезпечення збутової політики акціонерного товариства» (№ державної реєстрації 0115U004819).

Автор збірки віршів для дітей «Мій Букварику, Букводарику» (1996 р.), поетичної збірки «Пора каштанового цвіту» (2001 р.), пісенних збірників «Мамині турботи» (1997 р. та 2003 р., спільно з кримським українським композитором В.І.Лазаренком), кількох десятків літературно-критичних статей, присвячених творчості Богдана Бастюка, Іванни Блажкевич, Романа Вархола, Володимира Вихруща, Ірини Дем’янової, Василя Драбишинця, Петра Сороки, Василя Тракала та інших.

На слова Дерія В. А. написано майже 50 пісень, окремі з яких виконуються професійними та аматорськими творчими колективами. Серед цих пісень – пісні «Наш головний бухгалтер», «Добрий день, вкраїнська школо!», «Одягнімо, друже, вишиванки», «Ми – українські моряки», «Милий наш садочку», «Зима в Тернополі» та інші.

Член обласного літературного об’єднання Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України (з 1985 р.). Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Іванни Блажкевич (2001 р.); призер обласних літературно-мистецьких конкурсів «Голос серця» (1998 р., 2001 р., 2007 р.), другого обласного конкурсу пам’яті поета і вченого-економіста Володимира Вихруща (2002 р.), всеукраїнського професійного конкурсу бухгалтерів «Міс і містер Баланс-2002», нагороджений медаллю «За збереження національних традицій» Всеукраїнського об'єднання «Країна» (2016 р.).

Одружений. Дружина Богдана Василівна працювала у медичній галузі. Нині на пенсії. Дочка Марія – старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері ТНЕУ, кандидат економічних наук.

Найважливіші праці:
1. Формування ринкових відносин в сільськогосподарському виробництві / Н.В.Сумкіна, В.А.Дерій // Шляхи розвитку підприємництва в умовах ринку: колективна монографія. – Тернопіль: Збруч, 1992. – 185 c. – С. 43-57.
2. Проблеми виходу з кризи і переходу до ринку аграрного сектора економіки / Н.В.Сумкіна, В.А.Дерій // Організаційно-економічний механізм формування ринку в регіоні: колективна монографія. – Тернопіль: ВО “Оріон”, 1993. – 158 c. – С. 62-70.
3. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин: навч. посіб. / Я.В.Мех, Н.В.Сумкіна, В.А.Дерій. – К.: НМК ВО, 1992. – 122 с.
4.Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підруч. для вузів; за ред. Ю.Я.Литвина. – К.: Вища школа, 1993. – 607 с. – С. 280-290.
5. Бухгалтерський облік у сільському господарстві : підруч. для вузів / Ю.Я.Литвин, П.Я.Хомин, В.М.Олійник, В.С.Совінський, М.С.Палюх, В.А.Дерій; за ред. Литвина Ю.Я. – 2-е вид. перероб. і доп. – Тернопіль: Чарівниця, 1995. – 824 с. – С. 106-144; 573-600.
6. Економіка підприємств АПК: навч. посіб. для вузів. / За ред. Дусановського С.Л., Олійника В.М., Дудара Т.Г. – Тернопіль: Кн.-журн. вид-во “Тернопіль”, 1997. – 260 с. – С. 226-237.
7. Дерій В.А. Контроль і ревізія: курс лекцій / В.А.Дерій. – Бучач: МІФ, 2000. – 54 с.
8. Бардаш С.В. Контроль і ревізія. практикум: навч. посіб. для студентів вузів спец. 7.050106 “Облік і аудит” / С.В.Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко; за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця: навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 384 с.
9. Дерій В.А. Облік в зарубіжних країнах: курс лекцій / В.А.Дерій. – Бучач: БІМА, 2001. – 47 с.
10. Дерій В.А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: курс лекцій / В.А.Дерій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 64 с.
11. Дерій В.А. Аудит: курс лекцій / В.А.Дерій, А.Я.Кізима. – Тернопіль: Джура, 2002. – 86 с.
12. Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій / В.А.Дерій. – Тернопіль: Джура, 2003. – 92 с.
13. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. зал.] / Л.В.Гуцаленко, В.А.Дерій, М.М.Коцупатрий. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.
14. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: монографія: / В.А.Дерій. – Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. – 272 с.
15. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” / Укл. В.А.Дерій, Г.А.Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 120 с.
16. Дерій В. А. Проблеми теорії, науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу / В. А. Дерій // Бухг. облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 3 – 11.
17. Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку / В. А. Дерій // Економічний аналіз: зб. наукових праць каф. аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Т. 19. – № 2. – С. 193 – 200.
18. Дерій В. А. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. А. Дерій, С. І. Саченко, Л. А. Бабій // Бухг. облік і аудит. – 2016. – № 5. – С. 17 – 26.

Основні публікації (фахові статті):

19. Дерій В.А. Методика розрахунку чистої заробітної плати залучених осіб – сумісників та її відображення в системі обліку / В.А.Дерій // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 10. – С. 69-70. – 0,2 друк. арк.
20. Дерій В.А. Шляхи оптимізації обліку в селянських (фермерських) господарствах / В.А.Дерій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 87-90. – 0,4 друк. арк.
21. Дерій В.А. Методика і організація економічного контролю у приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах / В.А.Дерій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 13. – 2001. – С. 60-62. – 0,35 друк. арк.
22. Дерій В.А. Оцінка та проектування наповненості інформаційного поля управлінського обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) / В.А.Дерій // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спецвипуск: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 382-384. – 0,2 друк. арк.
23. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні / В.А.Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 4. – С. 7-11. – 0,7 друк. арк.
24. Дерій В.А. Принципи обліку та фінансової звітності щодо витрат і доходів підприємства : вибір, розвиток / В.А.Дерій // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 17. – Т. 2. – Кам’янець - Подільський, 2009. – 744 с. – С. 123-128. – 0,6 друк. арк.
25. Дерій В.А. Об’єктивна необхідність здійснення витрат і отримання доходів підприємствами та її чинники / В.А.Дерій // Моделювання регіональної економіки. Зб. наук. праць Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – № 2 (14). – С. 42-48. – 0,4 друк. арк.
26. Дерій В.А. Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива / В.А.Дерій // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 414-418. – 0,5 друк. арк.
27. Дерій В.А. Вітчизняні методи обліку витрат на виробництво: оцінка стану і потенціал застосування / В.А.Дерій // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць Луцького національного технічного університету. – Вип. 7 (25). – Ч. 1. - Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. З.В.Герасимчук. – Луцьк, 2010. – С. 415 – 424. – 0,4 друк. арк.
28. Дерій В.А. Форми (системи) обліку та відображення в них витрат і доходів підприємства / В.А.Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 1 (16) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинець. –Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 37 – 46. – 0,7 друк. арк.
29. Дерій В.А. Термін “витрати” і його трактування для потреб обліку та контролю / В.А.Дерій // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2010. – № 1 (26). – С. 154-161. – 0,65 друк. арк.
30. Дерій В.А. Запозичені (зарубіжні) методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їхнє використання в Україні / В.А.Дерій // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – Вип. 33. – 260 с. – (Серія економічна). – С. 84-91. – 0,65 друк. арк.
31. Дерій В.А. Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств / В.А.Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 2 (17) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 77-83. – 0,55 друк. арк.
32. Дерій В.А. Доходи підприємств та їхні сучасні трактування / В.А.Дерій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Науковий журнал. – Луганськ: Вид-во Східноукр. Націон. ун-ту ім. В.Даля. – № 11 (153). – 2010. – ч. 1. – С. 28-33. – 0,4 друк. арк.
33. Дерій В.А. Інформаційно-облікова конструкція (система) витрат і доходів підприємств та її сегменти / В.А.Дерій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету (економічні науки) / за ред. М.Ф.Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська друкарня «Люкс», 2010. – № 4 (12). – С. 109-118. – 0,3 друк. арк.
34. Дерій В.А. Функції економічного контролю та їхнє застосування щодо витрат і доходів підприємств / В.А.Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету (економічні науки) / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця: Ред.-вид. відділ Вінницьк. націон. аграрн. ун-ту, 2010. – Вип. 5, т. 2. – С. 35-41. – 0,4 друк. арк.
35. Дерій В.А. Теоретичні засади здійснення витрат і отримання доходів підприємствами в конкурентоздатному середовищі / В.А.Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 93-101. – 0,7 друк. арк.
36. Дерій В.А. Форми й типи економічного контролю в контексті витрат і доходів підприємств / В.А.Дерій // Экономика Крыма. – 2010. – № 4 (33). – С. 249-253. – 0,45 друк. арк.
37. Дерій В. Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств / В.А.Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 48-56. – 0,8 друк. арк.
38. Дерій В.А. Контроль за доходами щодо видів діяльності підприємств: завдання, послідовність, результати / В.А. Дерій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 2. – С. 151-160. – 0,5 друк. арк.
39. Дерій В.А. Види обліку і відображення в них витрат та доходів підприємств / В.А. Дерій // Науковий економічний журнал “Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу”. – 2011. – № 1 (13). – С. 107 - 111. – 0,5 друк. арк.
40. Дерій В.А. Місце рахунків витрат і доходів у Планах рахунків бухгалтерського обліку / В.А. Дерій // Галицький економічний вісник. Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2011. – № 1 (30). – С. 133-143. – 1,0 друк. арк. .
41. Дерій В.А. Інформація про витрати подвійного призначення та її відображення в системі обліку / В.А.Дерій // Науковий вісник Волинського національного університету. – Економічні науки. – 2011. – Випуск 12. – С. 122-125. – 0,35 друк. арк.
42. Дерій В.А. Види економічного контролю за діяльністю підприємств: аналіз і узагальнення поглядів на проблему / В.А.Дерій // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 3. – С. 172-175. – 0,35 друк. арк.
43. Дерій В.А. Методи внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво у сільськогосподарських підприємствах / В.А.Дерій // Сталий розвиток економіки. Всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2013. – № 1 (18). – С. 254-258. – 0,45 друк. арк.
44. Дерій В.А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат / В.А.Дерій // Облік і фінанси. Міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2013. – № 4 (62). – 160 с. – С. 20-23. – 0,50 друк. арк.
45. Дерій В.А. Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію / В.А.Дерій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. – № 3 (69). – С. 50–57. – 0,65 друк. арк.
46. Дерій В.А. Проблеми теорії, методики й організації навчання і практики економічного аналізу / В.А.Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. Всеукр. науково-практичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 3–11. – 0,80 друк. арк.
47. Дерій В. А. Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію / В. А. Дерій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Науковий журнал (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2014. – № 3 (69). – С. 50 – 57.
48. Дерій В. А. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі / В. А. Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. Журнал науково-виробничого та навчального спрямування (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2014. – Вип. 2 (88). – С. 95 – 103.
49. Дерій В. А. Облік, контроль і аналіз в системі управління біологічними активами / В. А. Дерій // Регіональна бізнес-економіка та управління. Збірник наукових праць Вінницького фінансово-економічного університету (Фахове видання). – 2014. – № 4 (44). – С. 144 – 149.
50. Дерій В. А. Теорія аналізу затрат на виробництво і собівартості продукції (робіт, послуг) / В. А. Дерій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. Науковий фаховий журнал (м. Луцьк) (Фахове видання). – 2014. –– № 10 (287). – С. 153 – 159.
51. Дерій В. А. Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі / В. А. Дерій, С. Ю. Попіна // Облік і фінанси. Науково-виробничий журнал (м. Київ) (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2015. – № 2 (68). – С. 15 – 21.
52. Дерій В. А. Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення / В. А. Дерій // Економіка: реалії часу. Науковий журнал Одеського національного політехнічного університету (Фахове електронне видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2015. – № 2 (18). – С. 219 –225.
53. Дерій В. А. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва / В. А. Дерій, Т. Г. Камінська // Проблеми економіки. Міжнародний наук. реценз. журнал із відкритим доступом. – Х.: Вид. дім «Інжек». – 2015. – № 3. – С. 258-266.
54. Гуцаленко Л. В. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат : моногр. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 240 с.
55. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В. А. Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016. – 362 с.

Дисципліни:

1. Економічний аналіз

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ, організації і методики проведення економічного аналізу, сприйняття ними процесів, що відбуваються в економічних суб’єктах у всій їх багатогранності та взаємозумовленості. Розкрито теоретичні основи економічного аналізу. Відображено методику й організацію фінансово-економічного аналізу. Охарактеризовано основні аспекти техніко-економічного аналізу діяльності підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Аналітична підготовка майбутніх бакалаврів з економіки передбачає формування у них навиків об’єктивного оцінювання показників діяльності підприємств, діагностування основних проблем розвитку та виявлення невикористаних можливостей підвищення рівня результативності їх функціонування.