Жукевич Світлана Миколаївна - доцент

Жукевич Світлана Миколаївна

Жукевич Світлана Миколаївна

Посада: Доцент кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 2412

Телефон (робочий): 475050*12306. Внутрішній телефон: 12-306.

Скринька (е-mail): s.zhukevych@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Стратегічний аналіз діяльності підприємств, аналіз конкурентоспроможності підприємств, економіка сфери послуг

Публікації:

1. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємства// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2009. – №1. – С. 234 – 246.

2. Аналіз конкурентоспроможності підприємства : суть, завдання, методика здійснення// Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах світової економічної кризи / Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу. – Тернопіль, 2009. – С. 14-18.

3. Сутність та роль стратегічного управління прибутком торговельного підприємства// Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25). Частина 1. Луцьк 2010. - С. 335-341.

4. Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством// збірник наукових праць Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (34). Частина 2. - Луцьк, 2012.- С. 175 -183.

5. Використання матричних методів в стратегічному аналізі диверсифікованих компаній// Галицький економічний вісник. - № 6 (39). - Тернопіль, 2012. - С 124-132.

Дисципліни: Фінансовий аналіз.