Школа молодого аналітика та контролера

/ Переглядів: 1531

7.jpg

Одним з інноваційних проектів кафедри аудиту, ревізії та аналізу є Центр досліджень контролінгу. Він розпочав діяльність з 1 травня 2004 р.

Метою створення такого Центру була необхідність активізації наукових досліджень з нового наукового напряму в галузі економічних наук, впровадження у промислових підприємствах України контролінгу, координації наукових розробок, які виконував професорсько-викладацький склад вищих навчальних та наукових закладів Західного регіону з проблем оперативного й стратегічного контролінгу. У своїй діяльності він підпорядковується Науково-дослідному інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ.

Директором Центру на громадських засадах призначено д. е. н., професора, кафедри аудиту, ревізії та аналізу М.С. Пушкаря.

Предметом діяльності ЦДК є інтелектуальна підсистема інформації, яка потрібна для стратегічного планування й управління, але поки що недостатньо розроблена в теоретичному аспекті та не реалізована у практичній діяльності.

Основним завданням контролінгу є розробка концептуальних фундаментальних основ, теоретичної моделі збору й обробки даних для потреб стратегічного управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств.

Функції Центру досліджень контролінгу:

6.jpg

 • розробка основних напрямів розвитку контролінгу в Україні;
 • виконання фундаментальних теоретичних досліджень та дослідження проблем методології й організації контролінгу на підприємствах;
 • координація виконання робіт з контролінгу у межах Західного регіону України;
 • налагодження зв’язків з науковими установами та навчальними закладами, які виконують дослідження з контролінгу;
 • створення фонду наукових публікацій з контролінгу (дисертації, монографії, підручники і навчальні посібники, статті, матеріали наукових конференцій, дипломні роботи та інші матеріали зарубіжних і вітчизняних авторів);
 • укладання договорів на виконання держбюджетної та госпдоговірної тематики з проблем оперативного і стратегічного контролінгу;
 • залучення аспірантів і докторантів до виконання дисертаційних робіт з контролінгу;
 • залучення студентів (спеціалістів і магістрів) до написання дипломних і магістерських робіт з контролінгу;
 • консультування практичних працівників з питань впровадження контролінгу на підприємствах;
 • організація навчання в інституті післядипломної освіти для практичних працівників;
 • проведення науково-практичних конференцій;
 • пропаганда знань з контролінгу серед керівних кадрів і економістів промислових підприємств Західного регіону України;
 • інші види робіт, пов’язаних з вирішенням проблем розвитку контролінгу.
 • 5.jpg

  З вересня 2015 р. при кафедрі аудиту, ревізії та аналізу почала функціонувати Школа молодого аналітика і контролера під керівництвом д. е. н., професора Василя Антоновича Дерія. Школа має на меті розвинути творчий потенціал, організаторські здібності студентів-аналітиків та аудиторів, а також ознайомити їх із проблемами практики ведення аналітичної й аудиторської діяльності на підприємствах, в організаціях, закладах України, інших країн світу.

  У соціальній мережі «Facebook» 16 вересня 2015 р. на сторінці В. А. Дерія створено відкриту групу «Аналіз у бізнесі». На цій сторінці нині можна знайти низку цікавих статей з економіки, фінансового обліку, аудиту, аналізу. Нині в групі налічується 261 особа.

  14 квітня 2016 року зусиллями кафедри аудиту, ревізії та аналізу проведена студентська науково-практична конференція з проблем аналізу, аудиту та статистики. Програмою було передбачено 24 доповіді студентів 2-5 курсів. Під час конференції виступили 17 доповідачів.

  21 квітня 2016 року у бібліотеці ТНЕУ відбувся круглий стіл на тему «Аудиторська діяльність: сучасне та майбутнє». У роботі круглого столу взяли участь майже 40 осіб: студенти, викладачі кафедри аудиту, ревізії та аналізу, а також практикуючі аудитори-керівники аудиторських фірм.

  23 травня 2016 року відбувся круглий стіл із сучасних проблем розвитку аудиту в Україні у контексті норм законопроекту аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності д.е.н., проф. Н. М. Проскуріної.

  09 вересня 2016 року проведено посвячення у студенти першокурсників факультету обліку і аудиту ТНЕУ, серед них були і студенти спеціалізації «Аналіз та аудит бізнесу».

  02 грудня 2016 року відбулось засідання круглого столу на тему: «Аудит як незалежна форма контролю за діяльністю суб’єктів господарювання». Цього ж дня молоді аналітики і контролери мали змогу зустрітись та поспілкуватись з відомим українським економістом А. Я. Новаком.

  06 березня 2017 року кафедра аудиту, ревізії та аналізу отримала подяку від Всеукраїнської газети «Все про бухгалтерський облік» за підготовку студентів до конкурсу «Молодий експерт України», а студентка групи ОКР-41 Галина Чорноус грамоту за участь в цьому конкурсі.

  В рамках роботи Школи молодого аналітика і контролера проводились зустрічі з учнями тернопільських шкіл, шкіл Козівського і Чортківського районів.