Центр практичної бухгалтерії

/ Переглядів: 1556

3.jpg

З жовтня 2015 р. на базі факультету обліку і аудиту при Тернопільському національному економічному університеті створено Центр практичної бухгалтерії. Його модераторами є к.е.н., доцент І. Я. Назарова, к.е.н., доцент Н. В. Гудзь та к.е.н., доцент В. М. Серединська. Слухачами Центру є студенти старших курсів, а також усі бажаючі. Заняття проводяться у позаурочний час відповідно до затвердженого плану.

Метою створення Центру було посилення практико-орієнтованої підготовки фахівців з обліку і аудиту, впровадження у навчальний процес практичного досвіду роботи бухгалтерських служб.

2.jpg

Основними завданнями Центру є такі:

 • організація ефективної практичної підготовки студентів у формі тренінгів на основі попередньо сформованої програми;
 • зосередження уваги на практичній підготовці студентів із залученням як зовнішніх, так і внутрішніх фахівців, у сфері бухгалтерського обліку;
 • співробітництво із випускниками, провідними спеціалістами у сфері обліку і аудиту, головними бухгалтерами, спеціалізованими виданнями з обліку і аудиту з метою підвищення рівня підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку;
 • виявлення, апробація та впровадження в навчальний процес практичного досвіду, практичної інформації, новітніх інформаційних технологій і сучасних психолого-педагогічних методик;
 • внесення пропозицій щодо поліпшення професійної підготовки студентів з питань організації, планування і методики проведення занять та навчальної практики з обліку, аналізу і аудиту;
 • сприяння реалізації індивідуальних можливостей студентів, розкриття їх творчого потенціалу;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню слухачів навчально-практичного центру.
 • 1.jpg

  Особливість роботи Центру полягає в тому, що заняття проводять головні бухгалтери, провідні фахівці у сфері обліку, аудиту та оподаткування на безоплатній основі. Так, для проведення тематичних занять вже були запрошені головний бухгалтер ТзОВ «Перемишляниагро» Я. І. Процків, головний бухгалтер ТзОВ фірми «Тріумф» С. П. Процків, провідний інженер з кадрової роботи ТНЕУ Л. І. Івасько, головний бухгалтер ТзОВ «Клінлайнс» О. Є. Давиденко, головний бухгалтер ПАТ «Тернопільміськгаз» С. І. Губиш, сертифікований аудитор засновник ТОВ Аудиторської фірми «Консул» Мельник Р.О., бухгалтер ТОВ «Тернофарм» Корчевська О. П., провідний аудитор ТОВ Аудиторської фірми «Консул» Монастирська Т. Б.

  Заняття у Центрі проводяться на постійній основі у формі тренінгів із розглядом практичних ситуацій, що стосуються певних ділянок обліку. Зокрема, протягом 2015–2017 років було розглянуто практичні аспекти, проблемні питання та останні зміни в чинному законодавстві щодо обліку необоротних активів, запасів (у т. ч. паливо-мастильних матеріалів, запасних частин), грошових коштів, розрахункових операцій (поворотної фінансової допомоги, зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимог та ін.), особового складу та виплат працівникам підприємства (в. т. ч. допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, матеріальної допомоги), податків і зборів (документування, обліку та звітування з податку на додану вартість).

  Окремі засідання були присвячені основним аспектам та проблемам провадження в сучасних умовах зовнішньоекономічних операції (де розглядалися питання створення підприємства з іноземними партнерами, порядок здійснення інвестування нерезидентами, процедури формування статутного капіталу з іноземними інвестиціями та порядок їх внесення, оформлення договірних відносин з іноземними партнерами та документування зовнішньоекономічних операцій) та обліку й оподаткування суб’єктів малого бізнесу (де розглядалися сутність спрощеної системи оподаткування, її переваги і недоліки, а також можливості її застосовування для різних організаційно-правових форм підприємництва та видів діяльності).

  При проведенні тренінгів особлива увага звертається на нововведення та проблемні питання, які часто доводиться вирішувати бухгалтерам на практиці. Розглядаються та обговорюються ситуації, які не описані в підручниках, навчальних посібниках, але поширені в практичній обліковій діяльності. Зокрема, зважаючи на те, що законодавство України зазнає постійних змін, на засіданнях Центру обговорюються впроваджені та можливі нововведення щодо організації обліку й оподаткування.

  Заняття проводяться у формі дискусій, запитань-відповідей, вирішення нестандартних завдань і ситуацій, що викликає значний інтерес у студентів, спонукає їх до логічного мислення, оцінки та вибору прийнятних варіантів, вироблення правильних рішень.